Ako funguje Žltý melón


Žiadateľ o pôžičku
INVESTOR

Overenie žiadateľa o pôžičku

 • Preverenie identity žiadateľa
 • Vyhodnotenie schopnosti splácať obdobne ako v bankách
 • Ak žiadateľ splní všetky kritériá, je mu pridelená ratingová trieda
 • Ak žiadateľ nesplní kritériá, nemôže požiadať o pôžičku

Vytvorenie aukcie na pôžičku

 • Vytvorenie aukcie na pôžičku
 • Pôžičky na čokoľvek od 500 € do 10 000 € na 1 až 3 roky
 • Aukcia trvá maximálne 14 dní s možnosťou predčasnej akceptácie alebo skrátenia času

Získanie pôžičky

 • Ponuky investorov s najnižšou sadzbou sú skombinované do pôžičky
 • Finálne parametre pôžičky musí žiadateľ odsúhlasiť
 • Po podpise zmluvy okamžité čerpanie peňazí
 • Pevné mesačné splátky s možnosťou predčasného splatenia pôžičky


Vyhrávajú obe strany


Požičiavaním napriamo, bez vysokých režijných nákladov a bankových marží, vyhrávajú obe strany – žiadatelia získajú pôžičky za lepších podmienok a investori vyššie výnosy z vložených peňazí. Je to priamy, transparentný a jednoduchý princíp.

Inkasovanie splátok

 • Inkasovanie mesačných splátok od dlžníka
 • Zarobené peniaze je možné kedykoľvek previesť na svoj bankový účet
 • Pri omeškaní sú vykonávané všetky osvedčené procesy nápravy splácania

Investície do aukcií

 • Investície už od 25 € a žiaden vstupný poplatok
 • Do jednej aukcie je možné investovať max. 250 €
 • Komu požičať, presnú sumu a úrok určuje sám investor
 • Rozloženie rizika diverzifikáciou do viacerých pôžičiek

Výber aukcií pre investovanie

 • Výber vhodných aukcií pre investovanie
 • V aukciách sú všetky informácie potrebné pre investičné rozhodnutie
 • Možnosť investora pýtať sa žiadateľa dodatočné otázky

Čo sú kolektívne pôžičky

Kolektívne pôžičky poľudšťujú a zefektívňujú tradičný model bankovníctva. Banky získavajú lacné cudzie peniaze, draho ich požičiavajú ďalej a získavajú vysoký výnos. Požičiavanie peňazí je veľmi lukratívny biznis, k bankám sa preto pridali finančné skupiny, ktoré požičiavajú peniaze cez nebankové spoločnosti. Avšak bežný človek, sa k tomto lukratívnemu biznisu nemal možnosť nijako dostať.

Informačné technológie však menia svet a našťastie aj ten finančný. Pred desiatimi rokmi napadlo vo Veľkej Británii zopár inovatívnych chlapíkov s bankovým pozadím, opäť postaviť celý systém z hlavy na nohy a rozdeliť zisk medzi tých, ktorí ho svojimi peniazmi vlastne umožňujú. A nie len to, ale vynechaním drahých medzičlánkov znížiť úroky pre tých, ktorý si chcú požičať. Tak vznikli Kolektívne pôžičky (ang. Peer-to-Peer lending).

Prostredníctvom Kolektívnych pôžičiek, ľudia, ktorí majú voľné prostriedky ich požičiavajú priamo iným ľuďom, ktorí si potrebujú požičať, vynechávajú drahé medzičlánky a každý zúčastnený tak získava výhodnejšie podmienky.

Osvedčený model

Vo Veľkej Británii tvoria Kolektívne pôžičky už viac ako 3 % celého trhu s pôžičkami a ďalej rýchlo rastú. Dokonca cez ne pred časom investovala sama Britská vláda, aby podporila miestnu ekonomiku. V USA za posledný rok takto preinvestovalo takmer 2 mld. USD a do tejto hry vstúpila i spoločnosť Google. Dnes už vo väčšine vyspelých krajín Kolektívne požičiavanie veľmi úspešne funguje.

Žltý melón vznikol v roku 2012 úspešne nadviazal na svojich zahraničných kolegov. I u nás už majú ľudia možnosť vybrať si iný systém a nenechávať na svojich peniazoch zarábať iných. A tiež aj to, že požičať si v prípade potreby môžme i férovo a za pomoc sa odmeniť ľuďom, nie finančným inštitúciám.

Viac informácií o výhodách pre žiadateľov a procese požičiavania nájdete v časti Pôžičky

Viac informácií o výhodách pre investorov a procese investovania nájdete v časti Investície