Aktuality

15Jan2020

Fintech startup Qwil získal 224,4 mil. USD

Americká fintech spoločnosť Qwil, ktorá poskytuje kolektívne pôžičky pre živnostníkov a malých podnikateľov, získala priamu investíciu 24,4 mil. USD a úverovú linku 200 mil. USD.

08Jan2020

Digitálna banka Chime dosiahla valuáciu 5,8 mld. USD

Americká digitálna banka Chime získala v novom investičnom kole sume 500 mil. USD a dosiahla valuáciu 5,8 mld. USD.

01Jan2020

Fellow Finance, Citadele Bank a Crosslend uzavreli partnerstvo

Spoločnosť Fellow Finance, fínsky poskytovateľ kolektívnych pôžičiek, a baltická banka Citadele uzavreli partnerstvo v rámci ktorého bude banka investovať do pôžičiek poskytnutých cez platformu.