CashFree ešte výhodnejšie

Investujte do zabezpečených pôžičiek CashFree Bývanie a CashFree Hypo výhodnejšie. Okrem úroku, od nás naviac získate jednorazovú prémiu, a to až do výšky 0,5 % zo sumy Vašej investície! *

Výška investície do jednej pôžičky Prémia pri CashFree Bývanie zo sumy Vašej investície Prémia pri CashFree Hypo zo sumy Vašej investície
viac ako 1.000 EUR prémia 0,5 % prémia 0,5 %

* Počet získaných prémií na investora nie je limitovaný. Prémia sa vzťahuje vždy na jednu investíciu. Sumy investícií pre účely výpočtu nároku na prémiu nie je možné kumulovať.

* Prémia sa vzťahuje na všetky investície do ktorýchkoľvek pôžičiek CashFree realizované v čase tejto ponuky. Prémie sa investorom pripíšu na účet v deň čerpania pôžičky a môžu s nimi voľne disponovať.