LIMITOVANÁ AKCIA: EXTRA PRÉMIA

Tento mesiac môžete od nás získať EXTRA prémiu vo výške až 2 % zo sumy investovaných peňazí!

  • V prípade, že v kalendárnom mesiaci investujete do pôžičiek CashFree Hypo alebo CashFree Bývanie na našom portáli celkovo sumu vyššiu ako 3.000 EUR a nižšiu ako 10.000 EUR, pripíšeme na Váš účet na Žltom melóne dodatočnú investičnú prémiu vo výške 0,5 % z celkovej sumy investícií v danom kalendárnom mesiaci.

  • V prípade, že v kalendárnom mesiaci investujete do do pôžičiek CashFree Hypo alebo CashFree Bývanie na našom portáli celkovo sumu rovnú alebo vyššiu ako 10.000 EUR, pripíšeme na Váš účet na Žltom melóne dodatočnú investičnú prémiu vo výške 1,0 % zo celkovej sumy investícií v danom kalendárnom mesiaci.

Týmto samozrejme nestrácate žiaden nárok na platné investičné prémie, ktoré sú aktuálne vyplácané všetkým investorom na základe pravidiel uvedených nižšie. Okrem úroku, tak môžete teraz získať i extra prémiu až 2 %, zo sumy Vašej investície.

* Pre určenie dátumu investície sa berie do úvahy dátum uskutočnenia investičnej ponuky do aukcie na príslušnú pôžičku.


CashFree ešte výhodnejšie

Investujte do zabezpečených pôžičiek CashFree Bývanie a CashFree Hypo výhodnejšie. Okrem úroku, od nás naviac získate jednorazovú prémiu, a to až do výšky 1 % zo sumy Vašej investície! *

Výška investície do jednej pôžičky Prémia pri CashFree Bývanie zo sumy Vašej investície Prémia pri CashFree Hypo zo sumy Vašej investície
500 EUR až 999 EUR prémia 0,25 % prémia 0,25 %
1.000 EUR až 2.499 EUR prémia 1,0 % prémia 1,0 %
2.500 EUR až 5.000 EUR prémia 1,0 % prémia 1,0 %
viac ako 5.000 EUR prémia 1,0 % prémia 1,0 %

* Počet získaných prémií na investora nie je limitovaný. Prémia sa vzťahuje vždy na jednu investíciu. Sumy investícií pre účely výpočtu nároku na prémiu nie je možné kumulovať.

* Prémia sa vzťahuje na všetky investície do ktorýchkoľvek pôžičiek CashFree realizované v čase tejto ponuky. Prémie sa investorom pripíšu na účet v deň čerpania pôžičky a môžu s nimi voľne disponovať.