Výhodná investícia s extra garanciou na financovanie parkovacieho miesta alebo kobky

Vložte si peniaze za úrok až za 5,9 % p.a. s extra garanciou a mesačným inkasom splátky, bez výnimky a bez kompromisov

Limitovaná akcia: CashFree teraz ešte výhodnejšie

Využitie limitovanú akciu a investuje do garantovaných CashFree pôžičiek ešte výhodnejšie. Vaše zhodnotenie môže teraz dosiahnuť až 6,9 %.

Limitovaná prémia pre CashFree pôžičky: *
 • Ak investujete do jednej pôžičky 500 EUR až 999 EUR, získate od nás prémiu 0,25 % zo sumy Vašej investície
 • Ak investujete do jednej pôžičky 1.000 EUR až 2.499 EUR, získate od nás prémiu 0,50 % zo sumy Vašej investície
 • Ak investujete do jednej pôžičky 2.500 EUR až 5.000 EUR, získate od nás prémiu 0,75 % zo sumy Vašej investície
 • Ak investujete do jednej pôžičky viac ako 5.000 EUR, získate od nás prémiu 1,00 % zo sumy Vašej investície
Počet získaných prémií na investora nie je limitovaný. Prémia sa vzťahuje vždy na jednu investíciu. Sumy investícií pre účely výpočtu nároku na prémiu nie je možné kumulovať.

Prémia sa vzťahuje na všetky investície do ktorýchkoľvek CashFree pôžičiek realizované v čase tejto ponuky. Prémie sa investorom pripíšu na účet v deň čerpania pôžičky a môžu s nimi voľne disponovať.

Ako doplnok ku garantovanej investícii CashFree bývanie, ponúkame aj produkt: CashFree Parking – účelovú pôžičku na financovanie parkovacieho miesta alebo kobky s extra garanciou pre investorov.

Viac o mechanizme extra garancie sa dozviete na stránke Mechanizmus extra garancie.

Aj pri tomto produkte spolupracujeme so spoločnosťou Cresco Group, jedným z najväčších a najrenomovanejších developerov nehnuteľností na Slovensku, s viac ako 20 ročnou históriou a množstvom úspešných projektov.

Našim klientom prinášame možnosť výnosne a bezpečne investovať do pôžičiek, ktorými ľudia financujú svoje parkovacie miesta / kobky pri svojom bývaní. Investícia je ručená extra garanciou od renomovaného developera a samotnou financovanou nehnuteľnosťou.

Je to úplne jednoduché

Okrem bezkonkurenčného zhodnotenia sa o nič iné nemusíte starať. Jednoducho si určíte, koľko by ste chceli touto formou investovať a prípadne na ktorých CashFree pôžičkách participovať.

Čo je pôžička CashFree Parking a na čo slúži?

 • Pôžička CashFree Parking je určená pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem o kúpu vlastného parkovacieho miesta alebo kobky v jednom z projektov spoločnosti Cresco Group.
 • Pôžička slúži na financovanie úhrady 70 % ceny parkovacieho miesta / kobky (20 % kúpnej ceny platí klient pred získaním pôžičky a 10 % pri ich konečnom nadobudnutí).
 • Na rozdiel od pôžičky CashFree Bývanie sa pri pôžičke CashFree Parking mesačne spláca úrok aj istina.
 • Pôžička je splácaná tkz. balónovým spôsobom - aby bola dosiahnutá optimálna mesačná splátka, výška anuitnej splátky je vypočítaná ako by mala pôžička dlhšiu splatnosť akú v skutočnosti má a zostatok istiny je splatný v poslednej splátke. Poslednú splátku je zároveň možné vyplatiť novou pôžičkou, bez akýchkoľvek nákladov na jej nadobudnutie. Štandardne sa pri CashFree Parkingu počíta pre anuitu doba 10 rokov a pôžička má splatnosť 3 roky.
 • Parkovacie miesto alebo kobka až do ich úplného vyplatenia zo strany klienta (vrátane plnej úhrady pôžičky) zostáva v majetku developera.
 • Kupujúci tak za dostupných 80 eur mesačne môže plne využívať všetky výhody spojené s vlastným parkovacím miestom.

V prípade záujmu o vlastné parkovacie miesto alebo kobku s využitím pôžičky CashFree Parking, informujte sa priamo na predajnom mieste spoločnosti Cresco Group, prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 2/544 100 84.

Prečo je výhodné takto investovať?

 • Neporovnateľne vyššie zhodnotenie Vašich peňazí oproti iným možnostiam na trhu.
 • Extra garancia ručenia za Vaše peniaze poskytnutá renomovaným developerom.
 • Každý mesiac inkasujete úroky a časť istiny investovaných peňazí, s ktorými môžte okamžite disponovať.
 • Žiadne chytáky ani obmedzenia, kedy sa čo a v akej výške úročí.
 • Žiadna starosť so správou investície. Realizáciu, právne zabezpečenie aj správu a inkaso splátok robí Žltý melón, tak ako pri všetkých investíciách, ktoré sa cez nás realizujú.
 • Bez limitu maximálnej výšky investície (celkovej ani na úrovni pôžičky)
 • Len jeden nízky poplatok za správu investície 0,33%.* Žiadne poplatky za zahájenie alebo ukončenie investície, vedenie účtu a podobne.

* Štandardný poplatok za správu investície, ktorý je 1% z mesačnej inkasovanej splátky sme pre pre tento typ investície znížili na tretinu, t.j. na 0,33% z inkasovanej splátky (minimálne 0,01 EUR).