CashFree Realitná pôžička

Investícia do pôžičiek, ktoré sú zabezpečené priamym zápisom ťarchy na liste vlastníctva v prvom rade. Okrem bezpečia, investícia ponúka i atraktívne zhodnotenie peňazí a možnosť získania investičného bonusu.


Ako to funguje?

Pôžička CashFree Realitná slúži na financovanie bývania. Pôžička môže nahradiť bankovú hypotéku alebo vo forme prekleňovacieho úveru pomôže klientovi získať peniaze na dobu, kým si vysporiada svoje nové bývanie. Aby pôžička minimálne zaťažovala mesačný rozpočet dlžníka, výšku splátky je možné napočítať na obdobie 30 rokov, avšak maximálne do veku 65 rokov dlžníka. Doba splatnosti pre investorov je však maximálne 3 až 5 rokov, kedy dochádza k jej refinancovaniu (časť istiny je teda splatná v poslednej splátke, kedy dochádza k jej refinancovaniu novou pôžičkou). Výhodou pre žiadateľov je i to, že majú možnosť na obdobie prvého roka platiť z pôžičky len úroky (rovnako, ako je to pri produkte CashFree Bývanie).

V prípade, ak by investor chcel investíciu ukončiť skôr, môžete ju kedykoľvek predať na našom Sekundárnom trhu.


Zabezpečenie nehnuteľnosťou

Okrem štandardných požiadaviek ohľadom kvality žiadateľa, jeho príjmov a výdavkov, podmienkou získania pôžičky je vlastníctvo nehnuteľnosti bez ťarchy. Táto nehnuteľnosť slúži ako zabezpečenie a záložné právo v prospech investorov na Žltom melóne je priamo zapísané na liste vlastníctva na prvom mieste.

Maximálna výška pôžičky závisí od hodnoty nehnuteľnosti. Tú musí žiadateľ dokladovať aktuálnym znaleckým posudkom. Aktuálne máme nastavený maximálny limit výšky pôžičky na 60 % hodnoty nehnuteľnosti, tkz. ukazovateľ LTV (loan to value). Hodnotu nehnuteľnosti, hodnotu LTV, lokalitu ako aj fotky nehnuteľnosti nájdu investori v detaile aukcie.


Ako je ešte chránená Vaša investícia?

Okrem zabezpečenia záložným právom na nehnuteľnosti chránime maximálne Vašu investíciu ďalšími prvkami ako:

  • Overená hodnota a kvalita nehnuteľnosti: Podmienkou získania pôžičky, je predloženie aktuálneho znaleckého posudku na nehnuteľnosť. Zároveň, pôžičky nie sú financované do plnej hodnoty nehnuteľnosti, ale je aplikovaná aktuálna minimálna zrážka. Hodnotu nehnuteľnosti, ako aj hodnotu ukazovateľa tkz. „Loan to vale“ je uvedená v aukcii na financovanie.
  • Kontrola bonity dlžníkov: Aj napriek tomu, že pôžička je zabezpečená nehnuteľnosťou, každý dlžník prešiel plnohodnotnou kontrolou na Žltom melóne, kedy boli overované jeho príjem, výdavky, schopnosť splácať úver a všetky ostatné náležitosti na zabezpečenie kvality žiadosti a žiadateľa.
  • Dostatočná úverová kapacita dlžníka: Pri každom dlžníkovi tiež overujeme jeho možnosť riadne splácať všetky záväzky vrátane pôžičky na Žltom melóne s dostatočnou rezervou v prípade výpadku jeho príjmu.
  • Väčšia motivácia k finančnej disciplíne: Dlžník vie, že v prípade nesplácania pôžičky na Žltom melóne vykonáme kroky, ktoré budú viesť k zosplatneniu úveru a výkonu záložného práva. V prípade nesplácania pôžičky na Žltom melóne by tak dlžník vedome riskoval to, že príde o svoj byt.
  • Poistenie schopnosti splácania pôžičky: Podmienkou získania pôžičky je aj poistenie schopnosti splácať pôžičku minimálne s pokrytím všetkých potenciálnych rizík vyplývajúcich z poistného balíka A (viac informácií o postení nájdete tu).
  • Poistenie nehnuteľnosti s vinkuláciou: Podmienkou získania pôžičky je aj poistenie nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie, pričom poistné plnenie je až do výšky pôžičky vinkulované v prospech Žltého melóna, teda investorov.

Koľko to zarába?

Výška úrokovej sadzby závisí od doby splatnosti pôžičky. Podobne to majú banky pri fixácii podmienok pri hypotekárnych úveroch. Aktuálne podmienky financovania a možnosť získania investičného bonusu nájdete na priamo na stránke Aukcie – CashFree pôžičky.


Ako investovať?

Do pôžičiek môžete investovať individuálne (aktívne žiadosti CashFree Realitná sú k dispozícii v investičných príležitostiach na stránke Aukcie v záložke CashFree) alebo si nastavte / upravte Váš autoinvest pre tieto typy investícií.

Okrem bezkonkurenčného zhodnotenia sa o nič iné nemusíte starať. Jednoducho si určíte, koľko by ste chceli touto formou investovať a prípadne, na ktorých konkrétnych pôžičkách participovať. Bude Vás to stáť len 0,33% z inkasovanej mesačnej splátky (minimálne 0,01 EUR) ako poplatok za správu investície Žltým melónom.

Ak ešte nemáte investičnú zmluvu pre investovanie na Žltom melóne, zaregistrujte sa TU .