POPLATKY

Jediný priebežný poplatok, ktorý budete platiť za naše služby je poplatok za správu investície. Poplatok predstavuje 1 % z mesačných splátok, ktoré inkasujete od dlžníkov. Výnimku tvorí investícia do CashFree pôžičiek, kde je poplatok len 0,33 %.

Záleží nám na návratnosti Vašej investície!

Mesačný poplatok za správu investície inkasujeme len zo skutočne zaplatených splátok. Pokiaľ by Vám dlžník splátku nezaplatil, z tejto sumy Vám žiadny poplatok inkasovaný nebude.

Príklad

Ak vykonáte 20 investícií priemerne za 100 € s úrokom 12 % do dvojročných pôžičiek, ročne inkasujete súhrnnú splátku 1 129,7 €. Z tejto sumy Vám stiahneme poplatok 1 %, t.j. 11,30 €.

Nikde neplatíte nižšie poplatky ako u nás - ani v bankách za vedenie účtu, ani v podielovych fondoch za správu investície. Žltý melón je jednoducho férovejší a chce, aby Vami zarobené peniaze zostali Vám.

Viac nájdete v časti Platný sadzobník poplatkov.

Kompenzácia za oneskorenú splátku

Ak Vám dlžník nesplatí svoju mesačnú splátku načas, máte nárok na kompenzáciu. Žltý melón bude od dlžníka požadovať sankčný poplatok vo výške 10 EUR / 300 CZK, a to za každý mesiac omeškania. Tento poplatok je účtovaný siedmy deň omeškania, a po jeho inkasovaní Vám zašleme 80 %. Zostatok sumy nám slúži ako pokrytie nákladov procesu vymáhania.

Aké služby pre Vás zabezpečuje Žltý melón sa dozviete v časti čo pre Vás Žltý melón zabezpečuje.