Investovanie v rámci spoločného trhu Česko a Slovensko

Na Žltom melóne môžete investovať do viacerych druhov pôžičiek, líšiacich sa účelom, formou zabezpečenia, výškou zhodnotenia a miery rizika. Okrem priamej investicie do konkrétnych pôžičiek sme pre Vás pripravili aj jednoduchý investičný nástroj, v ktorom si vyberiete z troch investičných stratégií, prípadne si nastavíte Vašu vlastnú, a Vaše investície sa budú realizovať plne automaticky.

Na našej unikátnej spoločnej platforme môžete investovať do pôžičiek v rámci Slovenského alebo Českého trhu a efektívne tak riadiť Váš výnos.

Štandardné pôžičky

Priame investovanie do nových bonitných pôžičiek presne podľa Vášho výberu.

Investičné ponuky sa realizujú v aukciách pôžičiek a len vy určujete, ktorému žiadateľovi požičiate a za akých podmienok. Všetci žiadatelia sú dôkladne preverovaní a je detailne posudzovaná ich schopnosť splácať záväzky. Pri každej žiadosti Vám poskytneme dostatok informácií potrebných pre Vaše rozhodnutie.

Viac sa o jednotlivých účeloch pôžičiek sa dozviete tu.

Pôžičky s extra garanciou

Investovanie s garanciou pre investorov za bezkonkurenčných podmienok.

Investuje s nadštandardným výnosom, s extra garanciou a mesačným inkasom úrokov, bez výnimky a bez kompromisov. Prinášame Vám jedinečnú možnosť výnosne a bezpečne investovať do pôžičiek, ktorými ľudia financujú svoje nové bývanie. Investície sú ručené extra garanciou pre investorov od renomovaných developerov alebo samotnou financovanou nehnuteľnosťou.

Viac sa o garantovaných investíciach dozviete tu.

Sekundárny trh

Investovanie do existujúcich pôžičiek.

Na sekundárnom trhu môžete kúpiť už existujúce pôžičky poskytnuté cez Žltý melón. Poznáte detailne históriu ich splácania, už dosiahnutý aj budúci výnos. Môžete diskutovať so súčasným investorom a dohodnúť si férovú cenu. Pokiaľ chcete predčasne ukončiť vaše existujúce investície môžete ich kedykoľvek predať na Sekundárnom trhu.

Investičné sporenie

Sporenie pomocou pravidelného automatického investovania podľa Vami zvolenej stratégie.

Zvoľte si konkrétnu investičnú stratégiu, nastavte si detailné kritériá alebo si vyberte odporúčanú stratégiu investovania do pôžičiek podľa Vášho apetítu. Náš systém optimalizácie výnosov pritom zabezpečí, aby Váš výnos bol čo najvyšší. Nemusíte sa tak priamo zúčasňovať jednotlivých aukcií na pôžičky, ale môžete ušetriť čas a len kontrolovať výnosnosť Vášho portfólia.

High risk pôžičky

Rizikovejšie investície pre skúsených investorov, pri ktorých je možné dosiahnuť nadpriemerný výnos.

Priame investovanie do pôžičiek podobne ako v prípade Štandardných pôžičiek. Aj pri týchto pôžičkách vykonávame prísne úverové hodnotenie a verifikáciu, úroveň rizika žiadateľa je ale vyššia. V prípade High Risk pôžičiek môžete dosiahnuť vyššie výnosy, ale znášate pritom vyššie riziko. Tento typ investície odporúčame len skúsenejším investorom.

Typy pôžičiek na Žltom melóne

Bezúčelová pôžička

Štandardná bezúčelová pôžička maximálne do sumy 10.000 EUR.

Žiadateľ za pôžičku ručí celým svojim majetkom. Pri rizikovejších žiadateľoch využívame aj dohodu o zrážkach zo mzdy ako prostriedok zabezpečenia.

Partnerská pôžička

Ide o rovnaký typ pôžičky akou je Bezúčelová pôžička, avšak je doplnená o spoludlžníka.

V prípade, ak by žiadateľ svoju pôžičku riadne nesplácal, je spoludlžník rovnocenne zaviazaný pôžičku splácať.

Účelová pôžička na rekonštrukciu a zariadenie domácnosti

Účelová pôžička na rekonštrukciu vlastného domu alebo bytu, alebo na zariadenie domácnosti.

Žiadateľ je povinný zdokladovať účelové využitie prostriedkov z pôžičky. Keďže sa jedná o účelovú pôžičku pre žiadateľov s vlastnou nehnuteľnosťou, je tento produkt menej rizikový ako štandardná Bezúčelová pôžička.

Najvýhodnejšia splátka

Pôžička na vyplatenie existujúcich úverov žiadateľa.

Účelová pôžička na refinancovanie alebo konsolidáciu aktuálnych záväzkov žiadateľa, za podmienky ich bezproblémového doterajšieho splácania. Pri tejto pôžičke môže žiadateľ na Žltom melóne získať sadzbu o 2 % nižšiu ako pri svojom aktuálnom úvere.

Rýchla pôžička

Krátkodobá investícia už od jedného mesiaca!

Priame investovanie do pôžičiek v kategórií High Risk, ale s dobou splatnosti 1 až 6 mesiacov. Rýchla pôžička slúži na krátkodobé preklenutie nedostatku hotovosti žiadateľa a zároveň pomáha sa zbaviť pôžičkového kolotoča iných spoločností.
Suma pôžičky je nižšia ako pri štandardných pôžičkách. Pôžička je bez poplatku za poskytnutie a je splatná nasledujúci mesiac. Dlžník však má možnosť si ju predĺžiť a rozložiť jej splácanie až na 6 mesiacov v pravidelných mesačných splátkach.

CashFree Bývanie

Pôžička na financovanie kúpy nového bývania.

Táto pôžička je poskytnutá v spolupráci s renomovaným developerom a slúži na úhradu prvej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti kupovanej žiadateľom. Developer poskytuje zmluvnú garanciu do výšky istiny úveru, v prípade problémov žiadateľa so splácaním Vám bude Vaša investícia vyplatená.

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Bývanie.

CashFree Hypo

Pôžička na financovanie kúpy bytu zabezpečená nehnuteľnosťou.

Pôžička CashFree Hypo slúži na dofinancovanie hypotekárnych úverov pre ľudí, ktorí si kupujú novú alebo staršiu nehnuteľnosť. Podmienkou získania pôžičky je schválenie hypotekárneho úveru financujúcou bankou. Ako zabezpečenie úveru slúži záložná zmluva na kupovanú nehnuteľnosť, pričom záložné právo v prípade predaja nehnuteľnosti bude druhé v poradí (hneď za hypotekárnou bankou).

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Hypo.

CashFree Parking

Pôžička na financovanie kúpy parkovacieho miesta alebo pivničnej kobky.

Táto pôžička je poskytnutá v spolupráci s renomovaným developerom a slúži na úhradu časti kúpnej ceny parkovacieho miesta alebo pivničnej kobky kupovanej žiadateľom. Pre investorov developer poskytuje zábezpeku formou svojej garancie a v prípade problémov dlžníka so splátkami, jeho pôžičku investorom vyplatí.

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Parking.

CashFree Nákup

Pôžička na nákup spotrebného tovaru.

Výhodná investícia do účelovej pôžičky na financovanie kúpy konkrétneho tovaru, poskytovaná v spolupráci priamo s obchodníkmi. Žiadateľ si môže pôžičku pohodlne vybaviť priamo v obchode a to za obojstranne atraktívnych podmienok.

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Nákup.

Partnerská pôžička

Investovanie s garanciou a stabilným výnosom pre všetkých investorov.

Tento produkt je vytvorený v spolupráci s renomovanými poskytovateľmi pôžičiek, ktorí zabezpečujú garancie investícii a úrokov. Prostredníctvom neho má každý možnosť jednoducho investovať do pôžičiek významných svetových poskytovateľov, dosahovať nadštandardný výnos a to navyše s garanciou investovaných peňazí.

Viac sa dozviete na stránke Partnerské pôžičky.

Určenie úrokových sadzieb

Žltý melón odporučí vhodnú úrokovú sadzbu pre každú žiadosť o pôžičku. Sadzba je určovaná na základe rizikového profilu žiadateľa a aktuálnych podmienok na trhu pôžičiek tak, aby jej úroveň bola výhodná pre všetky strany.

Odporúčaná sadzba primárne závisí od hodnotenia bonity žiadateľov a je navýšená o rizikovú prirážku podľa rizikovej triedy žiadateľa. Riziková prirážka odráža výšku kreditného rizika a jeho potenciálny vplyv na výnosnosť investície, tak aby pri dostatočnej diverzifikácii absorbovala potenciálne výpadky splátok niektorých pôžičiek.

Presnú sadzbu určujete len Vy

Úrokové sadzby odporúčané Žltým melónom nie sú pre investorov zaväzujúce. Presnú sadzbu, ktorá zodpovedá Vašim investičným očakávaniam, a za ktorú chcete dlžníkovi požičať, určujete len Vy!

Aktívne monitorujeme vývoj výkonnosti jednotlivých rizikových skupín klientov a ich pôžičiek, ako aj prípadné omeškanie splátok.

Typy aukcií na Žltom melóne

Pri investovaní na Žltom melóne sa stretnete s dvoma typmi aukcie - Štandardná aukcia a Istá investícia. Odlišujú sa predovšetkým spôsobom určenia úrokovej sadzby pôžičky.

Štandardná aukcia

V tomto type aukcie sa finálna úroková sadzba pôžičky stanovuje na princípe súťaže medzi investormi a ich ponukami.

  • Žlty melón odporučí každej žiadosti individuálnu úrokovú sadzbu, na základe konkrétneho rizikového profilu žiadateľa.
  • V rámci aukcie môžete zadať nižšiu aj vyššiu sadzbu ako je odporúčaná, pri naplnení aukcie ale majú prednosť ponuky s nižšiou sadzbou.
  • Maximálna výška úrokovej sadzby, ktorú môžete zadať je 1,5 násobok odporúčanej sadzby.
  • Keď aukcia dosiahne 100 % financovanie, čas do jej ukončenia sa skráti na 24 hodín, počas ktorých je stále možne do tejto aukcie investovať.
  • Aukcia trvá maximálne 14 dní s možnosťou žiadateľa akceptovať podmienky a ukončiť aukciu skôr.

Istá investícia

Týmto typom aukcií sa financujú účelové pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou, slúžiace na splatenie iných pôžičiek, interné refinancovanie alebo CashFree produkty.

  • Žltý melón stanoví každej takejto žiadosti pevnú úrokovú sadzbu, za ktorý je možné realizovať investíciu.
  • V prípade produktov CashFree Bývanie a CashFree Parking nie je stanovený maximálny limit na výšku investície do jednej aukcie, keďže sa jedná o garantované produkty.
  • Ak sa jedná o refinancovanie, môže žiadateľ refinancovať existujúce pôžičky dlžníka mimo Žltého melóna, ale tiež existujúce pôžičky na Žltom melóne.
  • Aukcia trvá maximálne 14 dní, ale v momente dosiahnutia 100 % financovania sa automaticky ukončí.