Investovanie do pôžičiek

Na Žltom melóne môžete investovať do viacerych druhov pôžičiek, líšiacich sa účelom, formou zabezpečenia, výškou zhodnotenia a miery rizika. Okrem priamej investicie do konkrétnych pôžičiek sme pre Vás pripravili aj jednoduchý investičný nástroj, v ktorom si vyberiete z troch investičných stratégií, prípadne si nastavíte Vašu vlastnú, a Vaše investície sa budú realizovať plne automaticky.

Štandardné pôžičky

Priame investovanie do nových bonitných pôžičiek presne podľa Vášho výberu.

Investičné ponuky sa realizujú v aukciách pôžičiek a len vy určujete, ktorému žiadateľovi požičiate a za akých podmienok. Všetci žiadatelia sú dôkladne preverovaní a je detailne posudzovaná ich schopnosť splácať záväzky. Pri každej žiadosti Vám poskytneme dostatok informácií potrebných pre Vaše rozhodnutie.

Viac sa o jednotlivých účeloch pôžičiek sa dozviete tu.

Pôžičky s extra garanciou

Investovanie s garanciou pre investorov za bezkonkurenčných podmienok.

Investuje s nadštandardným výnosom, s extra garanciou a mesačným inkasom úrokov, bez výnimky a bez kompromisov. Prinášame Vám jedinečnú možnosť výnosne a bezpečne investovať do pôžičiek, ktorými ľudia financujú svoje nové bývanie. Investície sú ručené extra garanciou pre investorov od renomovaných developerov alebo samotnou financovanou nehnuteľnosťou.

Viac sa o garantovaných investíciach dozviete tu.

Sekundárny trh

Investovanie do existujúcich pôžičiek.

Na sekundárnom trhu môžete kúpiť už existujúce pôžičky poskytnuté cez Žltý melón. Poznáte detailne históriu ich splácania, už dosiahnutý aj budúci výnos. Môžete diskutovať so súčasným investorom a dohodnúť si férovú cenu. Pokiaľ chcete predčasne ukončiť vaše existujúce investície môžete ich kedykoľvek predať na Sekundárnom trhu.

Investičné sporenie

Sporenie pomocou pravidelného automatického investovania podľa Vami zvolenej stratégie.

Zvoľte si konkrétnu investičnú stratégiu, nastavte si detailné kritériá alebo si vyberte odporúčanú stratégiu investovania do pôžičiek podľa Vášho apetítu. Náš systém optimalizácie výnosov pritom zabezpečí, aby Váš výnos bol čo najvyšší. Nemusíte sa tak priamo zúčasňovať jednotlivých aukcií na pôžičky, ale môžete ušetriť čas a len kontrolovať výnosnosť Vášho portfólia.

Typy pôžičiek na Žltom melóne

Bezúčelová pôžička

Štandardná bezúčelová pôžička maximálne do sumy 15.000 EUR.

Žiadateľ za pôžičku ručí celým svojim majetkom. Pri rizikovejších žiadateľoch využívame aj dohodu o zrážkach zo mzdy ako prostriedok zabezpečenia.

Bezúčelová pôžička so spoludlžníkom

Ide o rovnaký typ pôžičky akou je Bezúčelová pôžička, avšak je doplnená o spoludlžníka.

V prípade, ak by žiadateľ svoju pôžičku riadne nesplácal, je spoludlžník rovnocenne zaviazaný pôžičku splácať.

CashFree Bývanie

Pôžička na financovanie kúpy nového bývania.

Táto pôžička je poskytnutá v spolupráci s renomovaným developerom a slúži na úhradu prvej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti kupovanej žiadateľom. Developer poskytuje zmluvnú garanciu do výšky istiny úveru, v prípade problémov žiadateľa so splácaním Vám bude Vaša investícia vyplatená.

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Bývanie.

CashFree Hypo

Pôžička na financovanie kúpy bytu zabezpečená nehnuteľnosťou.

Pôžička CashFree Hypo slúži na dofinancovanie hypotekárnych úverov pre ľudí, ktorí si kupujú novú alebo staršiu nehnuteľnosť. Podmienkou získania pôžičky je schválenie hypotekárneho úveru financujúcou bankou. Ako zabezpečenie úveru slúži záložná zmluva na kupovanú nehnuteľnosť, pričom záložné právo v prípade predaja nehnuteľnosti bude druhé v poradí (hneď za hypotekárnou bankou).

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Hypo.

Partnerská pôžička

Investovanie s garanciou a stabilným výnosom pre všetkých investorov.

Tento produkt je vytvorený v spolupráci s renomovanými poskytovateľmi pôžičiek, ktorí zabezpečujú garancie investícii a úrokov. Prostredníctvom neho má každý možnosť jednoducho investovať do pôžičiek významných svetových poskytovateľov, dosahovať nadštandardný výnos a to navyše s garanciou investovaných peňazí.

Viac sa dozviete na stránke Partnerské pôžičky.

Určenie úrokových sadzieb

Žltý melón odporučí vhodnú úrokovú sadzbu pre každú žiadosť o pôžičku. Sadzba je určovaná na základe rizikového profilu žiadateľa a aktuálnych podmienok na trhu pôžičiek tak, aby jej úroveň bola výhodná pre všetky strany.

Odporúčaná sadzba primárne závisí od hodnotenia bonity žiadateľov a je navýšená o rizikovú prirážku podľa rizikovej triedy žiadateľa. Riziková prirážka odráža výšku kreditného rizika a jeho potenciálny vplyv na výnosnosť investície, tak aby pri dostatočnej diverzifikácii absorbovala potenciálne výpadky splátok niektorých pôžičiek.

Presnú sadzbu určujete len Vy

Úrokové sadzby odporúčané Žltým melónom nie sú pre investorov zaväzujúce. Presnú sadzbu, ktorá zodpovedá Vašim investičným očakávaniam, a za ktorú chcete dlžníkovi požičať, určujete len Vy!

Aktívne monitorujeme vývoj výkonnosti jednotlivých rizikových skupín klientov a ich pôžičiek, ako aj prípadné omeškanie splátok.

Typy aukcií na Žltom melóne

Pri investovaní na Žltom melóne sa stretnete s dvoma typmi aukcie - Štandardná aukcia a Istá investícia. Odlišujú sa predovšetkým spôsobom určenia úrokovej sadzby pôžičky.

Štandardná aukcia

V tomto type aukcie sa finálna úroková sadzba pôžičky stanovuje na princípe súťaže medzi investormi a ich ponukami.

  • Žlty melón odporučí každej žiadosti individuálnu úrokovú sadzbu, na základe konkrétneho rizikového profilu žiadateľa.
  • V rámci aukcie môžete zadať nižšiu aj vyššiu sadzbu ako je odporúčaná, pri naplnení aukcie ale majú prednosť ponuky s nižšiou sadzbou.
  • Maximálna výška úrokovej sadzby, ktorú môžete zadať je 1,5 násobok odporúčanej sadzby.
  • Keď aukcia dosiahne 100 % financovanie, čas do jej ukončenia sa skráti na 24 hodín, počas ktorých je stále možne do tejto aukcie investovať.
  • Aukcia trvá maximálne 14 dní s možnosťou žiadateľa akceptovať podmienky a ukončiť aukciu skôr.

Istá investícia

Týmto typom aukcií sa financujú účelové pôžičky s pevnou úrokovou sadzbou, slúžiace na splatenie iných pôžičiek, interné refinancovanie alebo CashFree produkty.

  • Žltý melón stanoví každej takejto žiadosti pevnú úrokovú sadzbu, za ktorý je možné realizovať investíciu.
  • V prípade produktov CashFree Bývanie a CashFree Hypo nie je stanovený maximálny limit na výšku investície do jednej aukcie, keďže sa jedná o garantované produkty.
  • Ak sa jedná o refinancovanie, môže žiadateľ refinancovať existujúce pôžičky dlžníka mimo Žltého melóna, ale tiež existujúce pôžičky na Žltom melóne.
  • Aukcia trvá maximálne 14 dní, ale v momente dosiahnutia 100 % financovania sa automaticky ukončí.