Prečo investovať na Žltom melóne?Investovaním do pôžičiek na Žltom melóne požičiavate priamo ľuďom, avšak bez zbytočných medzičlánkov, a tak sa dostanete k výnosom, ktoré doteraz boli dostupné len bankám a veľkým finančným inštitúciám.


Aktuálne výnosy


Zabezpečené portfólio

Aktuálny výnos

7,81 %

p.a.
Konzervatívne portfólio

Aktuálny výnos

7,85 %

p.a.
Vyvážené portfólio

Aktuálny výnos

8,45 %

p.a.
Dynamické portfólio

Aktuálny výnos

7,46 %

p.a.

Údaje o aktuálnych výnosoch a efektívnej úrokovej sadzbe vychádzajú z údajov aktuálneho portfólia pôžičiek na Žltom melóne, spĺňajúceho dané kritériá za obdobie posledných dvoch rokov. Uvedené aktuálne výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov. Presné budúce rozloženie portfólia sa môže mierne líšiť od zvolených parametrov vzhľadom k množstvu investičných kritérií, dostupnosti požadovaných typov pôžičiek a ich kombinácii. 


Pri kolektívnych pôžičkách je Vaša investícia rozložená medzi množstvo pôžičiek, čim je zabezpečená dostatočná diverzifikácia a nízka miera rizika. Požičiavate, len overeným žiadateľom, ktorí musia spĺňať prísne hodnotiace kritériá. Naši úveroví analytici dôsledne preverujú každého žiadateľa o pôžičku podobným spôsobom, ako to robia banky.

Viac o našich výsledkoch sa dozviete v časti Štatistiky.Prečo sa investovanie na Žltom melóne skutočne oplatí?

Žltý melón úspešne funguje od roku 2012, máme rokmi preverený biznis model a portfólio, ktoré umožňujú vysoké zhodnotenie peňazí pre našich klientov
Získavate vyššie a stabilne výnosy, ktoré doteraz boli dostupné len bankám a veľkým finančným inštitúciám
Na výber máte viacnásobne zabezpečené investície ako aj tie, ktoré s určitou mierou rizika môžu dosiahnuť vyšší výnos
Investovanie je jednoduché - môžete si zvoliť jedno z investičných portfólií a o Vašu investíciu sa bude starať autoinvest, alebo si môžete sami určiť do ktorých pôžičiek a za akých podmienok chcete investovať
Nie len že získate vyššie výnosy ako inde, ale Vaše peniaze pomáhajú skutočným ľuďom

Čo ďalšie Žltý melón ponúka?

Sami si volíte požadovanú výnosnosť investície a aj hladinu rizika, u nás viete, komu svoje peniaze požičiavate a za akých podmienok
Priame zmluvné vzťahy medzi investormi a dlžníkmi
Transparentné štatistiky o stave a vývoji investičného portfólia - individuálneho, aj celého na Žltom melóne
Prístup k detailom každej investície/pôžičky s detailom splácania, detailom a históriou všetkých transakcií nad účtom, možnosť vlastných exportov za účelom analýz
Výnosy inkasujete každý mesiac a máte neobmedzený prístup k svojim voľným zdrojom
Celý úrokový výnos zostáva Vám, my si účtujeme len nízke poplatky
Možnosť predávania pohľadávok medzi investormi (Sekundárny trh)Ako investovať na Žltom melóne

  Vytvorte si účet

Po prihlásení sa lepšie zoznámite so systémom Žltého melónu a môžete sa rozhodnúť, koľko budete investovať. Investovať môžete už od 25 €.

Registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, neplatíte za ňu žiadne poplatky a zmluvu môže kedykoľvek vypovedať.

  Zvoľte si svoju investičnú stratégiu

Naše investičné portfóliá sú vytvorené tak, aby zodpovedali kritériám širokej škály klientov. Na výber máte viacnásobne zabezpečené investície, ako aj tie, ktoré môžu dosiahnuť vyšší výnos.

Rozhodnite sa, či pre Vaše investovanie využijete jedno z našich automatických investičných portfólií alebo budete individuálne vyberať investičné príležitosti. Samozrejme, oba prístupy môžete kombinovať.

  Začnite investovať

Ak si zvolíte automatické investovanie do portfólií, stačí si nadotovať Váš účet o investičnú sumu a systém bude na základe zadaných pravidiel automaticky vykonávať investičné ponuky o čom budete informovaný na Vašom online účte alebo emailom.

V prípade individuálneho investovania si nájdite aukciu na pôžičku, ktorá najlepšie spĺňa Vaše investičné kritériá. Pozrite si informácie o ľuďoch, ktorí si chcú požičať, o ich finančnom zázemí, výsledku skóringu a na aký účel si požičiavajú. V prípade záujmu sa ich môžete aj spýtať akúkoľvek otázku súvisiacu s pôžičkou. Zvoľte sumu, úrokovú sadzbu a zadajte investičnú ponuku.

  Inkasujte splátky

Vaše investície nemusíte aktívne spravovať, my to robíme za Vás. Na Vašom online účte môžete sledovať, ako sa Vaša investícia vyvíja, a ako Vám každý mesiac pribúdajú jednotlivé splátky aj s úrokmi. Získané peniaze si môžete kedykoľvek previesť na Váš bankový účet alebo jednoducho reinvestovať do nových pôžičiek a nechať ich ďalej zarábať.

Ak potrebujete vyplatiť Vaše investície skôr, ako je ich splatnosť, môžete ich predať na našom Sekundárnom trhu iným investorom alebo nás požiadať o zabezpečenie ich odkupu v rámci programu zvýšenej likvidity.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia Žltého melóna Vám zjednoduší a zrýchli prístup na Váš účet, aj vtedy, keď nie ste pri svojom počítači. V prípade záujmu Vás aplikácia bude upozorňovať na dôležité udalosti a s jej pomocou tiež môžete potvrdzovať webové aktivity namiesto Validačných kódov.
Teraz na Google Play Teraz na Apple store

Ďalšie informácie:
Aktuálne Investičné príležitosti nájdete tu.
Viac o Bezpečnosti investície sa dozviete tu.
Viac o Správe investície sa dozviete tu.
Viac o Autoinveste sa dozviete tu.
Viac o Určovaní úrokových sadzieb sa dozviete tu.

Investičné produkty

Na Žltom melóne môžete investovať do viacerych druhov pôžičiek, líšiacich sa účelom, formou zabezpečenia, výškou zhodnotenia a miery rizika. Okrem priamej investicie do konkrétnych pôžičiek máte k dispozícii aj jednoduchý investičný nástroj, v ktorom si vyberiete z viacerých investičných stratégií, prípadne si nastavíte Vašu vlastnú, a Vaše investície sa budú realizovať plne automaticky.

Štandardné pôžičky

Priame investovanie do nových bonitných pôžičiek presne podľa Vášho výberu.

Investičné ponuky sa realizujú v aukciách pôžičiek a len vy určujete, ktorému žiadateľovi požičiate a za akých podmienok. Všetci žiadatelia sú dôkladne preverovaní a je detailne posudzovaná ich schopnosť splácať záväzky. Pri každej žiadosti Vám poskytneme dostatok informácií potrebných pre Vaše rozhodnutie.

Viac sa o jednotlivých účeloch pôžičiek sa dozviete tu.

Pôžičky s extra garanciou

Investovanie s garanciou pre investorov za bezkonkurenčných podmienok.

Investuje s nadštandardným výnosom, s extra garanciou a s mesačným inkasom úrokov. Prinášame Vám jedinečnú možnosť výnosne a bezpečne investovať do pôžičiek, ktorými ľudia financujú svoje nové bývanie. Investície sú ručené extra garanciou od renomovaných developerov alebo záložnou zmluvou k financovanej nehnuteľnosti.

Viac sa o garantovaných investíciach dozviete tu.

Sekundárny trh

Investovanie do existujúcich pôžičiek.

Na sekundárnom trhu môžete kúpiť už existujúce pôžičky poskytnuté cez Žltý melón. Poznáte detailne históriu ich splácania, už dosiahnutý aj budúci výnos. Môžete diskutovať so súčasným investorom a dohodnúť si férovú cenu. Pokiaľ chcete predčasne ukončiť vaše existujúce investície, môžete ich kedykoľvek predať na Sekundárnom trhu.

Investičné sporenie (Autoinvest)

Sporenie pomocou pravidelného automatického investovania podľa Vami zvolenej stratégie.

Zvoľte si konkrétnu investičnú stratégiu, nastavte si detailné kritériá alebo si vyberte odporúčanú stratégiu investovania do pôžičiek podľa Vášho apetítu. Náš systém optimalizácie výnosov pritom zabezpečí, aby Váš výnos bol čo najvyšší. Nemusíte sa tak priamo zúčasňovať jednotlivých aukcií na pôžičky, ale môžete ušetriť čas a len kontrolovať výnosnosť Vášho portfólia.

Typy pôžičiek na Žltom melóne

Bezúčelová pôžička

Štandardná bezúčelová pôžička maximálne do sumy 15.000 EUR.

Žiadateľ za pôžičku ručí celým svojim majetkom. Pri rizikovejších žiadateľoch využívame aj dohodu o zrážkach zo mzdy ako prostriedok zabezpečenia.

Bezúčelová pôžička so spoludlžníkom

Ide o rovnaký typ pôžičky akou je Bezúčelová pôžička, avšak je doplnená o spoludlžníka.

V prípade, ak by žiadateľ svoju pôžičku riadne nesplácal, je spoludlžník rovnocenne zaviazaný pôžičku splácať.

CashFree Bývanie

Pôžička na financovanie kúpy nového bývania.

Táto pôžička je poskytnutá v spolupráci s renomovaným developerom a slúži na úhradu prvej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti kupovanej žiadateľom. Developer poskytuje zmluvnú garanciu do výšky istiny úveru, v prípade problémov žiadateľa so splácaním Vám bude Vaša investícia vyplatená.

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Bývanie.

CashFree Hypo

Pôžička na financovanie kúpy bytu zabezpečená nehnuteľnosťou.

Pôžička CashFree Hypo slúži na dofinancovanie hypotekárnych úverov pre ľudí, ktorí si kupujú novú alebo staršiu nehnuteľnosť. Podmienkou získania pôžičky je schválenie hypotekárneho úveru financujúcou bankou. Ako zabezpečenie úveru slúži záložná zmluva na kupovanú nehnuteľnosť, pričom záložné právo v prípade predaja nehnuteľnosti bude druhé v poradí (hneď za hypotekárnou bankou).

Viac sa dozviete na stránke Investícia CashFree Hypo.

CashFree Realitná

Preklenovacia realitná pôžička zabezpečená na liste vlastníctva v prvom rade.

Pôžička CashFree Realitná slúži na financovanie bývania. Pôžička môže nahradiť bankovú hypotéku alebo vo forme prekleňovacieho úveru pomôže klientovi získať peniaze na dobu, kým si vysporiada svoje nové bývanie. Okrem bezpečia, investícia ponúka i atraktívne zhodnotenie peňazí a možnosť získania investičného bonusu.

Viac sa dozviete na stránke CashFree Realitná pôžička.

Partnerská pôžička

Investovanie s garanciou a stabilným výnosom pre všetkých investorov.

Tento produkt je vytvorený v spolupráci s renomovanými poskytovateľmi pôžičiek, ktorí zabezpečujú garancie investícii a úrokov. Prostredníctvom neho má každý možnosť jednoducho investovať do pôžičiek významných svetových poskytovateľov, dosahovať nadštandardný výnos a to navyše s garanciou investovaných peňazí.

Viac sa dozviete na stránke Partnerské pôžičky.POPLATKY

Jediný priebežný poplatok, ktorý budete platiť za naše služby je poplatok za správu investície. Poplatok predstavuje 1 % z mesačných splátok, ktoré inkasujete od dlžníkov. Výnimku tvorí investícia do CashFree pôžičiek, kde je poplatok len 0,33 %.

Kompenzácia za oneskorenú splátku

Ak Vám dlžník nesplatí svoju mesačnú splátku načas, máte nárok na kompenzáciu. Žltý melón bude v závislosti od výšky splátky od dlžníka požadovať sankčný poplatok vo výške 5 - 50 EUR, a to za každý mesiac omeškania. Tento poplatok je účtovaný siedmy deň omeškania, a po jeho inkasovaní Vám zašleme 65 %. Zostatok sumy nám slúži ako pokrytie nákladov procesu vymáhania.

Záleží nám na návratnosti Vašej investície!

Mesačný poplatok za správu investície inkasujeme len zo skutočne zaplatených splátok. Pokiaľ by Vám dlžník splátku nezaplatil, z tejto sumy Vám žiadny poplatok inkasovaný nebude.

Viac v časti Platný sadzobník poplatkov.

Najčastejšie kladené otázky

Chcete sa dozvedieť o investovaní na Žltom melóne ešte viac? Prečítajte si odpovede na najčastejšie kladené otázky na stránke Najčastejšie otázky investorov.