Kolektívne požičiavanieKolektívne pôžičky inováciami transformujú starý spôsob bankovníctva. Robia ho transparentnejším, ľudskejším a efektívnejším. Na rozdiel od tradičných poskytovateľov pôžičiek umožňujú rozdeliť zisk medzi tých, ktorí ho svojimi peniazmi umožňujú - medzi ľudí. A nie len to, vynechaním drahých medzičlánkov sú pôžičky oveľa výhodnejšie.

Výhodnejšie pre ľudí

Prostredníctvom Kolektívnych pôžičiek, ľudia, ktorí majú voľné prostriedky, požičiavajú priamo iným ľuďom, ktorí si potrebujú požičať. Požičiavaním priamo, bez zbytočných a drahých medzičlánkov, získavajú žiadatelia pôžičku za výhodnejších podmienok ako z finančnej inštitúcie a investori vyššie výnosy z vložených peňazí, keďže im zostáva celý úrokový výnos.


ČO PRE VÁS ŽLTÝ MELÓN ZABEZPEČUJE

Realizáciu pôžičiek:

Zabezpečujeme správu aukcií pôžičiek a plynulý proces poskytovania pôžičiek, tak aby obe strany investori a žiadatelia o pôžičku mali maximálny komfort.
Zabezpečujeme komplexné administratívne zázemie pre pôžičky, rovnako ako aj všetky potrebné zmlúvy pre dlžníkov a investorov. Zmluvy spĺňajú všetky právne normy a kritériá najvyššej ochrany klienta.
Zabezpečujeme distribúciu peňazí medzi všetkými stranami.

Bezpečnosť a ochranu:

Naši úveroví analytici zabezpečujú personálnu verifikáciu a komplexné hodnotenie rizika každého dlžníka, ktorý si chce prostredníctvom Žltého melóna požičať.
Overujeme finančnú bonitu každého žiadateľa a jeho schopnosť splácať budúce mesačné splátky.
Žltý melón priraďuje každému žiadateľovi, ktorý pozitívne prejde hodnotením, ratingovú skupinu. Na jej základe sa odlišujú úrokové sadzby, ktoré odrážajú rizikovosť dlžníkov a požiadavky na návratnosť pre investorov.
Pomáhame investorom riadiť a diverzifikovať ich individuálnu mieru rizika.
Zabezpečujeme aktívne monitorovanie splátok, včasnú identifikáciu prípadných problémov a celý proces soft a hard vymáhania v prípade nesplácania mesačných splátok zo strany dlžníkov.

Prevádzku Žltého melónu:

Zákaznícky servis a užívateľskú podporu, ktorá je Vám neustále k dispozícii.
Náš tím úverových analytikov individuálne hodnotí každého žiadatelia a každú žiadosť o pôžičku.
Náš IT tím dohliada na plynulú prevádzku systému, jeho permanentnú bezpečnosť a stále hľadá nové možnosti, ako celý systém zefektívniť a urobiť ho ešte atraktívnejším.
Náš marketingový tím sleduje podmienky úverov na trhu a dohliada na to, aby bol Žltý melón pre všetkých užívateľov najvýhodnejší. Tiež zabezpečuje aktívny marketing tak, aby sme pre investorov mohli priniesť dostatok nových a kvalitných žiadostí o pôžičky a na druhej strane pre dlžníkov dostatok investorov na financovanie ich pôžičiek.

Špeciálne pre investorov prinášame:

Úplne novú možnosť kam investovať svoje voľné prostriedky a zarábať vysoko atraktívne výnosy.
Overujeme a investorom poskytujeme celý rad informácií potrebných na vykonanie rozhodnutí pri investovaní do konkrétnych pôžičiek.
Pomáhame investorom správne určiť a vyhodnocovať akceptovanú mieru ich rizika a správnu mieru očakávanej návratnosti investícií.


O nás

 1. Mimoriadna splátka pôžičky

  August 2023

  Zaviedli sme možnosť mimoriadnych splátok pôžičiek. Klient, ktorý má voľné zdroje, môže urobiť mimoriadnu splátku svojej pôžičky a znížiť si tak jej budúce splátky.

 2. Nová mobilná aplikácia

  Máj 2023

  Predstavili sme novú mobilnú aplikáciu pre Android a iOS. Mobilná aplikácia Žltého melóna našim užívateľom zjednodušuje a zrýchluje prístup na účet, aj vtedy, keď nie sú pri svojom počítači.

 3. Nový produkt - CashFree Realitná

  Marec 2023

  Predstavili sme nový produkt na financovanie bývania - Realitnú pôžičku. Pôžička môže nahradiť bankovú hypotéku alebo vo forme prekleňovacieho úveru pomôže klientovi získať peniaze na dobu, kým si vysporiada svoje nové bývanie.

 4. Prekročenie hranice 10 mil. EUR ročne poskytnutých pôžičiek

  December 2022

  Napriek náročnému externému prostrediu bol rok 2022 našim historicky najúspešnejším rokom a prekročili sme hranicu 10 mil. EUR ročne poskytnutých pôžičiek.

 5. Zvýšenie sumy pôžičiek

  Jún 2022

  Zvýšenie maximálnych súm pôžičiek na 15 000 EUR pri bezúčelových pôžičkách a na 50 000 EUR pri realitných CashFree pôžičkách.

 6. Prekročenie hranice 25 mil. EUR poskytnutých pôžičiek

  December 2021

  Od svojho vzniku Žltý melón neustále rastie a naberá na sile. V roku 2019 sa cez platformu poskytli pôžičky v objeme 3,1 mil. EUR. V roku 2020 to bolo 4,6 mil. EUR a v roku 2021 6,1 mil. EUR. Na konci roka sme dosiahli míľnik 25 mil. EUR celkovo poskytnutých pôžičiek.

 7. Nová generácia skóringového modelu

  Október 2021

  Zavedenie ďalšej generácie skóringového modelu s vyššou štatistickou silou, so zohľadňovaním ďalších parametrov a nových postupov pri overovaní žiadateľov a ich žiadostí.

 8. PSD2 - online autorizované overenie bankového účtu

  Máj 2021

  Zjednodušili sme proces žiadosti o pôžičku pomocou online autorizovaného overenia bankového účtu, ktoré prebieha na základe smernice Európskej únie PSD2. Už nie je potrebné dokladovať výpisy z účtu, ale stačí udeliť súhlas a systém sa bezpečnou formou spojí s bankou žiadateľa.

 9. Nová funkcionalita – Investičná pôžička

  November 2020

  Predstavili sme novú funkcionalitu, tkz. Investičnej pôžičky, ktorú môžu investori využiť pri refinancovaní pôžičiek, v ktorých majú aktívnu investíciu. Do novej aukcie, tak môžu investovať využitím zdrojov viazaných v pôvodnej pôžičke, a nie voľných zdrojov.

 10. Prekročenie hranice 500 tis. EUR mesačne poskytnutých pôžičiek

  September 2020

  I napriek sťaženým podmienkam sme sa z krátkodobého poklesu objemu mesačne poskytnutých pôžičiek v dôsledku pandémie COVID-19 rýchlo zotavili, a po lete sme dosiahli nové rekordy. Celkovo rok 2020 výrazne prekonal všetky predchádzajúce roky.

 11. Nový produkt - Potrebná pôžičky

  Marec 2020

  Ako súčasť opatrení na limitáciu vplyvu pandémie COVID-19 sme zaviedli nový produkt – Potrebnú pôžičku. Tá je určená ľuďom s ratingom AA – C, ktorým bol v dôsledku momentálnej situácie na trhu dočasne znížený príjem alebo sa zvýšili ich rodinné výdavky.

 12. Opatrenia na limitáciu vplyvu pandémie COVID-19

  Marec 2019

  Zavedenie opatrení na limitáciu vplyvu pandémie vírusu COVID-19 na operatívnu prevádzku, rizikové pravidlá a naše portfólio. I vďaka nim zostal vývoj kvality a výnosnosti portfólia na Žltom melóne naďalej veľmi zdravý.

 13. Investícia do pôžičiek významných svetových poskytovateľov úverov

  November 2019

  Žltý melón v spolupráci s partnerskou spoločnosťou REDLEE priniesol pre svojich klientov unikátny investičný produkt investovania do pôžičiek významných svetových poskytovateľov úverov. Všetky investície sú ručené garanciou renomovaných poskytovateľov úverov.

 14. Partnerský portál pre finančných poradcov

  Január 2019

  Partneri, finanční poradcovia a ich klienti sú pre nás veľmi dôležití. Aj z tohto dôvodu sme im chceli zjednodušiť fungovanie v rámci nášho systému a predstavili sme nový Partnerský portál pre zadávanie ich žiadostí, registráciu investorov, ako aj správu klientov.

 15. Dotácia účtu pomocou QR kódov

  December 2018

  Neustále sa snažíme vylepšovať naše služby a prinášať novinky a inovácie. Aj z tohto dôvodu sme zaviedli personalizované QR kódy pre jednoduchú dotáciu investičného účtu.

 16. Mobilná aplikácia

  November 2018

  Návštevnosť internetových stránok z mobilných zariadení neustále rastie a bude ďalej rásť. To platí aj pre náš portál. Aj preto sme vyvinuli novú investorskú mobilnú aplikáciu pre jednoduchšie investovanie a správu účtu.

 17. Rozširovanie siete partnerov pre predaj úverových a investičných produktov

  August 2018

  Spoluprácou s obchodnými partnermi a sieťami finančných poradcov sme zahájili už v roku 2017. Záujem partnerov, ako i ich klientov, o naše úverové investičné produkty výrazne vzrástol najmä v súvislosti s predstavením našich nových produktov.

 18. Nové zabezpečené portfólio v Autoinveste

  Júl 2018

  Obľúbenosť našich zabezpečených pôžičiek na financovanie realít neustále rastie. Aj z tohto dôvodu sme zaviedli samostatné investičné portfólio v rámci Autoinvestu, ktoré investuje len do týchto najbezpečnejších pôžičiek.

 19. Možnosť dofinancovania pôžičky a čiastočná akceptácia financovania

  Jún 2018

  Žiadateľom, ktorí nedosiahli požadované podmienky pôžičky sme umožnili jednoducho požiadať o dofinancovanie svojej pôžičky, ako aj vylepšiť si jej podmienky pomocou dodatočného vyradenia ponúk s najvyššou úrokovou sadzbou.

 20. Integrácia pravidiel GDPR do procesov a zmlúv

  Máj 2018

  Ochrana údajov našich klientov bola a je pre nás veľmi dôležitá. Nové legislatíva v rámci GDPR si vyžiadala, aby sme sa na všetky procesy opätovne pozreli a aktualizovali ich podľa nových pravidiel.

 21. Nový užívateľský účet pre žiadateľov o pôžičku

  Apríl 2018

  Zaviedli sme novú verziu užívateľského účtu pre žiadateľov o pôžičku. Okrem toho, že je prehľadnejší, nechýbajú mu nové možnosti opätovných žiadostí, správy viacerých pôžičiek a mnohé iné funkcionality.

 22. Nový interný CRM systém a optimalizácia vnútorných procesov

  Marec 2018

  Aby sme nemuseli zvyšovať poplatky neustále sa snažíme zlepšovať naše fungovanie. Aj z tohto dôvodu sme zaviedli nový interný CRM systém, ktorý výrazne zefektívnil našu prácu.

 23. Nové bezpečnostné prvky

  Január 2018

  Ochrana peňazí klientov je vždy u nás na prvom mieste. Netýka sa to len posudzovania žiadostí a vyhodnocovania žiadateľov, ale i technickej a užívateľskej bezpečnosti a spracovania dát.

 24. Sekundárny trh v 2.0

  December 2017

  Predstavili sme novú verziu nášho Sekundárneho trhu, na ktorom môžu investori predať svoje investície pred časom ich splatnosti, alebo kúpiť aktívne investície iných investorov. Do nového trhu sme pridali väčšiu transparentnosť, prehľadnosť a výrazne sme zlepšili jeho užívateľské rozhranie.

 25. Výnosnosti investorov

  Október 2017

  Zaviedli sme automatizované počítanie aktuálnych čistých osobných výnosností investorov. Každý investor má možnosť na svojom účte presne vidieť, koľko v čistom na Žltom melóne zarába a tiež porovnať svoju výnosnosť s výnosnosťami svojich kolegov.

 26. Produkt CashFree Hypo na dofinancovávanie hypotekárnych úverov

  August 2017

  Predstavili sme nový produkt na financovanie bývania - zabezpečené pôžičky CashFree Hypo, ktoré slúžia na dofinancovanie hypotekárnych úverov pre ľudí, ktorí si kupujú novú alebo staršiu nehnuteľnosť.

 27. Nové unikátne procesy registrácie a žiadosti o pôžičku

  Júl 2017

  Naše nové unikátne procesy výrazne zjednodušujú procesy žiadosti o pôžičku a registráciu investora. Vďaka využívaniu ľudskej reči ich robia oveľa atraktívnejšími a zrozumiteľnejšími.

 28. Produkt Rýchla pôžička na krátkodobé preklenutie nedostatku hotovosti

  Máj 2017

  Rýchla pôžička slúži na krátkodobé preklenutie nedostatku hotovosti, a to s bezkonkurenčnými podmienkami. Žiadosť o pôžičku je možné vyplniť za pár minút a peniaze získať ešte v ten istý deň.

 29. Notifikačné centrum s unikátnymi vlastnosťami

  Marec 2017

  Hlavnou funkcionalitou Notifikačného centra je Nástenka, na ktorú užívatelia dostávajú všetky správy a upozornenia ohľadne využívania Žltého melóna. Môžu tiež „nasledovať“ iných investorov a posielať im krátke správy.

 30. 5 miliónov EUR poskytnutých pôžičiek

  Október 2016

  Žltý melón dosiahol ďalší významný míľnik – 5.000.000 EUR poskytnutých pôžičiek.

 31. Skóringový model v2.0

  September 2016

  Zavedenie nového skóringového modelu s vyššou štatistickou silou a zohľadňovaním viacej parametrov, ktorý prináša ešte spoľahlivejšie rozdelenie žiadateľov na jednotlivé ratingové triedy.

 32. Sekundárny trh investícií

  Júl 2016

  Spustenie Sekundárneho trhu, v rámci ktorého môžu investori predávať svoje investície do pôžičiek zrealizovaných cez Žltý melón iným investorom pred ich splatnosťou. Predávať môžu za zostatkovú cenu, prémiu, alebo diskont.

 33. Investičný manažér – Autoinvest

  Máj 2016

  Pomocou Investičného manažéra je možné si ľahko vybudovať diverzifikované investičné portfólio. Na výber sú buď preddefinované portfóliá, alebo si investor môže zadefinovať vlastné.

 34. Interná menová konverzia

  Apríl 2016

  Zavedenie internej menovej konverzie medzi klientovými účtami v rôznych menách. Investor si môže ľahko a rýchlo previesť peniaze z jednej meny na druhú a vykonať investíciu podľa svojej predstavy.

 35. Otvorenie portálu pre zahraničných investorov

  Február 2016

  Žltý melón sa otvoril zahraničným investorom zo všetkých SEPA krajín. Už nie len Slováci môžu využívať výhody a nadpriemerné výnosy, ktoré im náš systém prináša.

 36. Rozšírenie Žltého melóna do Českej republiky

  Február 2016

  Spustenie poskytovania pôžičiek v Českej republike v českých korunách. Žltý melón je prvý portál kolektívneho požičiavania na svete, ktorý ponúka možnosť investovať v rámci jedného účtu do pôžičiek v rôznych krajinách a rôznych menách.

 37. Žltý melón v2.0

  Február 2016

  Spustenie nového IT systému, ktorý ponúka úplne nový a prehľadný dizajn, investičný terminál a detailné prehľady a anlytiky, a je multi-menový a multi-národný.

 38. Produkt CashFree Nákup na financovanie tovaru na splátky

  December 2015

  Predstavili sme nový produkt na financovanie kúpy spotrebného tovaru v spolupráci s obchodníkmi. Pilotná spolupráca bola zahájená s predajcom mestských bicyklov – spoločnosťou Bike&City.

 39. Prvé investičné kolo

  September 2015

  Žltý melón úspešne uskutočnil prvé investičné kolo a získal dodatočný kapitál na posilnenie svojho rozvoja a realizáciu strategických plánov. Súčasťou investície bola podpora z Európskeho Investičného Fondu, ktorý investoval do spoločnosti cez iniciatívu JEREMIE.

 40. Garantovaná investícia CashFree Bývanie na financovanie kúpy nového bývania

  November 2014

  Predstavili sme nový produkt na financovanie predplatieb pri kúpe nového bytu s jedinečnými podmienkami. Renomovaní developeri pri ňom poskytujú pre investorov extra garanciu ich investícií.

 41. High Risk pôžičky

  Október 2014

  Predstavenie rizikovejšej ratingovej triedy pôžičiek, ktorá najmä skúseným investorom ponúka možnosť vyššieho zhodnotenia svojich prostriedkov.

 42. 1 milión EUR poskytnutých pôžičiek

  Máj 2014

  Žltý melón dosiahol prvý významný míľnik – 1.000.000 EUR poskytnutých pôžičiek.

 43. Watchlist a Watchdog

  November 2013

  Watchlist a Watchdog slúžia na lepšie zorientovanie sa v nových a aktívnych investičných príležitostiach a zvýšili tak komfort pri investovaní na Žltom melóne.

 44. Diskusné fórum

  Júl 2013

  V duchu plnej transparentnosti sme spustili diskusné fórum pre všetkých našich užívateľov. Užívatelia si vymieňajú skúsenosti a rady. Nie je iná finančná inštitúcia, ktorá by bola transparentnejšia ako Žltý melón.

 45. Zavedenie viacerých typov investičných aukcií

  Február 2013

  Od úvodu sme testovali viaceré možnosti financovania a zadávania investičných ponúk tak, aby samotné financovanie ako aj výsledné podmienky najlepšie a najvyváženejšie uspokojili dopyt klientov na oboch stranách.

 46. Žltý melón - plná verzia

  December 2012

  Po úspešnej beta verzii sme spustili ostrú prevádzku portálu. Žltý melón bol otvorený pre požičiavanie a investovanie pre všetkých ľudí na Slovensku.

 47. Žltý melón - Beta

  September 2012

  Zahájenie prevádzky Beta verzie portálu. Žltý melón bol prvý portál kolektívneho požičiavania na Slovensku, nadväzujúci na svojich zahraničných kolegov.

Žltý melón vznikol na Slovensku a úspešne funguje od konca roka 2012. Za jeho prevádzkou stoja ľudia s významnými skúsenosťami v riadení finančných produktov, hodnotení úverového rizika, v oblasti poskytovania pôžičiek, IT bezpečnosti a marketingu.

Štatistiky fungovania Žltého melóna nájdete tu.


V roku 2015 Žltý melón úspešne uskutočnil prvé investičné kolo a získal dodatočný kapitál na posilnenie svojho rozvoja a realizáciu strategických plánov. Na investícii do spoločnosti sa podieľal i fond JEREMIE Co-Investment Fund, ako súčasť Európskeho investičného fondu (www.eif.org). Fond poskytuje rozvojový kapitál pre investične atraktívne slovenské spoločnosti. Fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré demonštrujú technologicky pokročilé riešenia alebo unikátnosť a ich výrobky či služby majú inovatívny charakter.


MANAŽMENT SPOLOČNOSTI


Roman Feranec

Roman má dlhoročné skúsenosti v oblasti financií ako aj na trhu s nehnuteľnosťami. Viac ako päť rokov pôsobil vo významnej medzinárodnej poradenskej spoločnosti Accenture. Bol členom odboru Finančných služieb a poisťovníctva, kde participoval na viacerých projektoch pre významné banky na Slovenku, v Čechách a v Taliansku. V roku 2006 začal pracovať pre spoločnosť Grunt, a.s., jednu z popredných slovenských firiem na trhu s nehnuteľnosťami, kde bol členom predstavenstva zodpovedným za financie a vnútorné riadenie firmy. V roku 2007 sa stal zakladajúcim členom spoločnosti Gradial Investment Management, a.s., kde sa podieľal na desiatkach investičných a finančných transakciách najmä v oblasti realitného trhu.

Roman má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor bankovníctvo. Po úspešnom absolvovaní štúdia na Univerzite Komenského získal titul PhD - medzinárodné finančné trhy.


Hendrik Bremer

Henrdik pôsobí vo finančných službách viac ako dvadsať rokov, a to v regióne strednej a východnej Európy a na strednom Východe. Počas svojej kariéry najskôr pracoval ako bankár a neskôr pôsobil vo významných poradenských spoločnostiach PwC a Roland Berger Strategy Consultants. V oboch spomínaných spoločnostiach z pozície partnera, zodpovedal za oblasť poradenstva pre spoločnosti pôsobiace na finančnom trhu v krajinách strednej a východnej Európy. Pred poradenstvom päť rokov pracoval na manažérskych pozíciách v oblasti retailového bankovníctva v bankách Raiffeisenbank International a Unicredit / Bank Austria. Hendrik má významné skúsenosti najmä v oblastiach prípravy korporátnych stratégií a nových biznis modelov, riadenia, transformácie a optimalizácie procesov vo finančníctve.

Hendrik je holandskej národnosti a má diplom Business Administration z univerzity Rijksuniversiteit Groningen. Študoval tiež vo Francúzsku a Dánsku.


Robert Horváth

Robert začal svoju kariéru na Právnom oddelení VUB banky. V roku 2001 sa stal vedúcim oddelenia Úverovej administrácie v HVB Bank Slovakia. O tri roky neskôr prestúpil na oddelenie Financovania nehnuteľností. Tu nadobudol rozsiahle skúsenosti v oblasti poskytovania úverovania v rámci všetkých segmentov trhu s objemom úverov takmer 300 miliónov EUR. V roku 2007 sa prestúpil do spoločnosti Grunt, a.s. a bol zodpovedný za externé financovanie a aktivity spojené s investičným manažmentom. V roku 2008 sa stal partnerom v spoločnosti Gradial Investment Management, a.s., kde sa podieľal na viacerých významných investičných a finančných transakciách.

Robert má ukončené štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Svetlana Krulj

Od začiatku svojej kariéry Svetlana pôsobila najmä vo finančnej oblasti a marketing. Svoju kariéru zahájila v Poštovej banke na Retailovom odbore a neskôr vo VÚB banke (Intesa). Následne pôsobila ako vedúci organizátor eventov v PR agentúre Press Room a marketingový a PR špecialista v realitnej spoločnosti Grunt. Svetlana bola zakladajúcim členom spoločnosti Gradial Investment Management, kde sa podieľala na desiatkach investičných a finančných transakciách najmä v oblasti realitného trhu. Tiež spoluzakladala spoločnosť Boomer, ktorá sa v spolupráci so spoločnosťou Zoznam venuje predaju výhodných produktov a služieb.

Svetlana vyštudovala Trnavskú univerzitu v Trnave.