CashFree pôžičky s garanciou

Tieto pôžičky sú poskytované v spolupráci s renomovanými developermi a finančnými agentami a sú určené na financovanie kúpy nehnuteľnosti. Okrem skvelého výnosu obsahujú naviac extra garancie Vašej investície, vo forme zábezpeky od developera, alebo ručením samotnou nehnuteľnosťou.

Viac info >>>

Viac o CashFree Bývanie investíciách sa dozviete TU.

Viac o CashFree Hypo investíciách sa dozviete TU.

Viac o CashFree Realitná investíciách sa dozviete TU.


EXTRA prémia až 0,5 % naviac. Viac info >>>

CashFree ešte výhodnejšie

Investujte do zabezpečených pôžičiek CashFree Bývanie, CashFree Hypo a CashFree Realitná ešte výhodnejšie. Okrem úroku, od nás naviac získate jednorazovú prémiu, a to až do výšky 0,5 % zo sumy Vašej investície! *

Výška investície do jednej pôžičky Prémia pri CashFree Bývanie zo sumy Vašej investície Prémia pri CashFree Hypo zo sumy Vašej investície
viac ako 1.000 EUR prémia 0,5 % prémia 0,5 %

* Počet získaných prémií na investora nie je limitovaný. Prémia sa vzťahuje vždy na jednu investíciu. Sumy investícií pre účely výpočtu nároku na prémiu nie je možné kumulovať.

* Prémia sa vzťahuje na všetky investície do ktorýchkoľvek pôžičiek CashFree realizované v čase tejto ponuky. Prémie sa investorom pripíšu na účet v deň čerpania pôžičky a môžu s nimi voľne disponovať.


CHCETE MAŤ PREDNOSTÉ PRÁVO PRI INVESTOVANÍ DO CASHFREE PÔŽIČIEK?

Pri tomto type investícií sa jedná o limitovaný objem peňazí, ktorý týmto spôsobom môžeme pre našich klientov umiestniť. Aby Vám neunikla táto skvelá investičná príležitosť, zaregistrujte sa na zasielanie informačného newslettra, alebo si nastavte automatické investovanie prostredníctom Investičného manažéra TU.

Krajina • Názov
Produkt

Úroková sadzba
Informácie o aukcii
Financovanie
H • Slnecnice1222
5,90 % p.a. +0,5 %
32 500 € • 48 mesiacov
20.02.2024
36%
12d 03:44:43
H1 • CFH_58415
7,90 % p.a. +0,5 %
33 300 € • 36 mesiacov
19.02.2024
81%
11d 06:02:17
R2 • CFR_77527
6,90 % p.a. +0,5 %
45 650 € • 36 mesiacov
08.02.2024
68%
0d 04:01:07
10 20 30
Previous 1 Next