Investičné príležitosti

Krajina • Názov
Produkt

Úroková sadzba
Informácie o aukcii
Financovanie
aaa • akulaku-OID224523599-23756056
7,90 % p.a.
75 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224523442-23756055
7,90 % p.a.
89 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224523212-23756052
7,90 % p.a.
47 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522628-23756044
7,90 % p.a.
33 € • 6 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224523175-23756051
7,90 % p.a.
117 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224523129-23756050
7,90 % p.a.
40 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522868-23756047
7,90 % p.a.
74 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522861-23756047
7,90 % p.a.
47 € • 6 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522748-23756046
7,90 % p.a.
29 € • 6 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522741-23756045
7,90 % p.a.
86 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522720-23756045
7,90 % p.a.
61 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522817-23756046
7,90 % p.a.
77 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522969-23756048
7,90 % p.a.
124 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522216-23756039
7,90 % p.a.
123 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522403-23756040
7,90 % p.a.
76 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522349-23756039
7,90 % p.a.
65 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224521949-23756037
7,90 % p.a.
37 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224521885-23756036
7,90 % p.a.
94 € • 12 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522016-23756038
7,90 % p.a.
99 € • 9 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021
aaa • akulaku-OID224522379-23756040
7,90 % p.a.
95 € • 6 mesiacov
15.06.2021
100%
16.06.2021