Investičné príležitosti

Krajina • Názov
Produkt

Úroková sadzba
Informácie o aukcii
Financovanie
aaa • akulaku-LID13415269-73419685
7,90 % p.a.
34 € • 1 mesiac
10.11.2019
100%
11.11.2019
aaa • akulaku-LID13415268-73419685
7,90 % p.a.
34 € • 1 mesiac
10.11.2019
100%
11.11.2019
aaa • akulaku-OID90051610-73406108
7,90 % p.a.
117 € • 3 mesiace
10.11.2019
100%
11.11.2019
aaa • akulaku-OID90052268-73406113
7,90 % p.a.
31 € • 12 mesiacov
10.11.2019
100%
11.11.2019
aaa • akulaku-OID90052413-73406114
7,90 % p.a.
41 € • 6 mesiacov
10.11.2019
100%
11.11.2019
aaa • akulaku-OID90051740-73406109
7,90 % p.a.
31 € • 6 mesiacov
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID90052155-73406112
7,90 % p.a.
49 € • 6 mesiacov
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID90053744-73378278
7,90 % p.a.
89 € • 6 mesiacov
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID87758694-73379102
7,90 % p.a.
80 € • 3 mesiace
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID90051905-73406110
7,90 % p.a.
23 € • 3 mesiace
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID90171431-73406115
7,90 % p.a.
16 € • 1 mesiac
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-LID13381687-73379879
7,90 % p.a.
114 € • 1 mesiac
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-LID13381691-73379881
7,90 % p.a.
51 € • 1 mesiac
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID87760291-73369009
7,90 % p.a.
55 € • 6 mesiacov
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID87759825-73369005
7,90 % p.a.
71 € • 6 mesiacov
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID87758835-73379104
7,90 % p.a.
46 € • 3 mesiace
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID90053090-73378276
7,90 % p.a.
47 € • 3 mesiace
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID87759273-73379106
7,90 % p.a.
68 € • 6 mesiacov
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID87758550-73379100
7,90 % p.a.
64 € • 3 mesiace
10.11.2019
100%
10.11.2019
aaa • akulaku-OID90056805-73339886
7,90 % p.a.
82 € • 6 mesiacov
09.11.2019
100%
10.11.2019