High risk pôžičky

Viac info >>>

High-Risk HR pôžičky sú najviac rizikovou triedou pôžičiek na Žltom melóne. Tento rating môže byť pridelený buď štandardnej pôžičke, kde nebolo možné overiť všetky potrebné informácie o žiadateľovi, alebo pri produkte Rýchla pôžička, určený na krátkodobé financovanie malých čiastok. V oboch prípadoch je ale celkové hodnotenie žiadateľa dostatočné na to aby mal dostatočný predpoklad riadneho splácania pôžičky.

Investície do HR pôžičiek odporúčame len skúseným investorom, ktorí sú si, napriek vyšším možným výnosom, dostatočne vedomí vyššieho rizika spojeného s ich investíciou.

Do HR aukcií neodporúčame zadať ponuku investorom, ktorí na Žltom melóne nepreinvestovali viac ako 1.000 EUR.

Krajina • Názov
Produkt

Úroková sadzba
Informácie o aukcii
Financovanie
Žiadne záznamy