Najčastejšie kladené otázky

Chcete sa rýchlo dozvedieť čo Vás zaujíma? Pripravili sme odpovede na na najčastejšie kladené otázky. Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám.

Pôžičky Zobraziť všetko


 • Kto si môže na Žltom melóne požičať?

  Na Žltom melóne si môžu požičať všetci obyvatelia Slovenskej republiky a Českej republiky s trvalým pobytom v jednej z týchto krajín, starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony. Žiadatelia o pôžičku musia mať trvalý príjem, spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu a finančnej schopnosti splácať pôžičku.

 • Koľko a na ako dlho si môžem požičať na Žltom melóne?

  Minimálna výška pôžičky je 500 € a maximálna až 15 000 €, s dobou splatnosti od 3 mesiacov po 5 rokov. Môžete si vybrať jednoduchú bezúčelovú pôžičku alebo účelové pôžičky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Presný produkt si vždy zvolíte pri žiadosti o pôžičku, pričom nie je potrebné žiadne zabezpečenie ani ručiteľ. 

 • Akú úrokovú sadzbu môžem získať?

  Každému klientovi pripravujeme ponuku na mieru, vrátane úrokovej sadzby. Vašu konkrétnu ponuku sa dozviete ihneď po vyplnení jednoduchej online žiadosti. Naše sadzby začínajú už od skvelých 4,4%, pričom väčšina klientov získa sadzbu do 10%.  

  Presná výška úrokovej sadzby závisí od Vašej ratingovej triedy, produktu ktorý si vyberiete a od konkrétnych ponúk investorov na financovanie pôžičky. Výsledná úroková sadzba sa počíta ako vážený priemer úrokových sadzieb ponúknutých investormi. Po ukončení financovania sa môžete samozrejme rozhodnúť či chcete pôžičku čerpať alebo nie. 

  Úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania pôžičky.

 • Môžem si zlepšiť svoju úrokovú sadzbu?

  Jednoduchá odpoveď je áno! Na rozdiel od iných spoločností poskytujúcich úvery u nás viete priamo ovplyvniť Vašu úrokovú sadzbu. Stačí si len vybrať výhodné poistenie splácania úveru, pridať do úveru spoludlžníka alebo si zvoliť účelovú pôžičku a sadzbu si viete zlepšiť priamo v žiadosti, a to na celú dobu splatnosti.

 • Čo je to ratingová trieda?

  Každý žiadateľ o pôžičku u nás prechádza procesom komplexného hodnotenia, v ktorom overíme jeho schopnosť aj ochotu splácať svoje záväzky. Tým, ktorí sú vyhodnotení pozitívne, pridelíme ratingovú triedu na základe ich individuálneho profilu, a to konkrétne: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR- je priradená najviac rizikovým žiadateľom.

 • Je potrebné pôžičku nejako zabezpečiť?

  Nie, naše pôžičky nie je potrebné zabezpečiť žiadnou fyzickou vecou.

 • Ako rýchlo získam pôžičku?

  Vašu žiadosť posúdime do dvoch pracovných dní. Následne spustíme financovanie Vašej pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 8 dní. Financovanie máte možnosť ukončiť aj predčasne a získať tak aktuálne ponúknuté podmienky pôžičky.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek?

  Financovanie pôžičky znamená, že sa jednotliví investori skladajú na Vašu pôžičku prostredníctvom individuálnych ponúk. Môžu sa Vás pýtať dodatočné otázky, nezabudnite ich preto sledovať a odpovedať. Akonáhle sa Vaša pôžička naplní na 100%, doba jej financovania sa skráti na jeden deň, počas ktorého Vám investori môžu ponúknuť ešte lepšiu sadzbu. Finálna úroková sadzba sa následne spočíta ako vážený priemer ponúk jednotlivých investorov. Maximálna doba trvania financovania je 14 dní. 

  Po ukončení času financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami, alebo ju zamietnuť. 

  Produkty refinancovanie a CashFree sa ponúkajú za pevnú úrokovú sadzbu. Investori nemôžu dávať ponuky s vyššou úrokovou sadzbou ako je pre pôžičku stanovená.

 • Čo ak sa moja pôžička nenaplnila na 100 %?

  V prípade, že sa Vaša pôžička nenaplnila na 100 % Vami požadovanej čiastky, ale súhlasíte s jej podmienkami, máte možnosť ju i napriek tomu akceptovať. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla minimálne 500 €.

  V prípade, že nechcete sumu a parametre pôžičky získané v tomto financovaní akceptovať, môžete ich odmietnuť a požiadať o nové financovanie. 

 • Musím akceptovať ponuky investorov na moju pôžičku?

  Nie, po ukončení financovania máte možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasíte so získanými podmienkami alebo ju odmietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

 • Ako pripravím úspešnú žiadosť o pôžičku?

  Žiadosti o pôžičku, ktoré sú dôkladne vyplnené, obsahujú konkrétne informácie a vysvetľujú, prečo si chcete požičať majú vyššiu pravdepodobnosť, že získajú dostatok investorov na pokrytie celej požadovanej sumy, a to za najlepších podmienok. V skratke, čím lepšie sa predstavíte investorom, tým lepšie podmienky získate. Tipy, ako vytvoriť úspešné financovanie, nájdete v časti Ako vytvoriť úspešnú žiadosť o pôžičku.

 • Uvidia iní užívatelia moje osobné údaje?

  Na našom portáli vystupujete anonymne, pod užívateľským menom (Nick name). V žiadosti nezverejňujeme žiadne Vaše osobné údaje, ale len všeobecné informácie o Vás a Vašej pôžičke. Vašu totožnosť odhalíme investorom v jedinom prípade - a to pokiaľ by ste Vašu pôžičku nesplácali a my sme boli nútení vymáhať ju súdnou cestou.

 • Ako splácam svoju pôžičku?

  Vašu pôžičku splácate vždy mesačne rovnakou splátkou. Výnimkou je len posledný mesiac splácania, keď sa výška splátky prispôsobí presnému dňu, kedy bola pôžička poskytnutá. Pri čerpaní pôžičky Vás zašleme splátkový kalendár so všetkými detailami, zároveň ho nájdete v užívateľskom účte na Žltom melóne. 

  Odporúčame Vám zriadiť si na Vašom bankovom účte trvalý príkaz, ktorý každý mesiac automaticky odošle sumu Vašej splátky. Nemusíte tak na dátum splátky myslieť každý mesiac a dobrá platobná disciplína Vám zlepší podmienky získania ďalšej pôžičky v budúcnosti. 

 • Čo sa stane, ak sa omeškám so splátkou pôžičky?

  Na chýbajúcu splátku Vás vždy upozorníme emailom a SMS správou, tak aby ste vedeli splátku čo najskôr uhradiť. Pokiaľ u Vás nastane situácia kedy nebudete mať prostriedky na úhradu, dajte nám o tom vždy vedieť telefonicky alebo emailom a spolu sa pokúsime nájsť riešenie ako túto situáciu prekonať.  

 • Môžem splatiť svoju pôžičku i predčasne?

  Áno, Vašu pôžičku môžete celú kedykoľvek predčasne splatiť. Za predčasné splatenie účtujeme poplatok podľa platného cenníka poplatkov.

 • Môžem si poistiť svoju schopnosť splácať pôžičku?

  Áno, a je to veľmi dobrý spôsob Vašej ochrany pred nečakanými udalosťami. Ak sa dostanete v priebehu splácania pôžičky, nie Vašou vinou do problémov, poistenie Vám môže výrazne pomôcť preklenúť toto obdobie. Žltý melón nepoisťuje Vašu schopnosť splácať priamo, ale spolupracuje so zmluvnou poisťovňou. Viac o poistení sa dozviete v časti Poistenie splácania.

 • Môžem si požičať viackrát?

  Áno, na Žltom melóne si môžete požiadať i o viac pôžičiek. Ich celková výška však nemôže prekročiť hranicu, ktorú z Vášho príjmu viete splácať. Zároveň platí, že o ďalšiu pôžičku môžete požiadať až o 6 mesiacov od poskytnutia prvej pôžičky, ak tú bez problémov splácate. Práve bezproblémové splácanie je predpoklad, ktorý Vám pomôže získať ešte lepšie podmienky pri ďalšej žiadosti.

 • Aké zmluvy budem podpisovať?

  V procese žiadosti stačí Váš jednoduchý súhlas s Rámcovou zmluvou o spolupráci. Z tejto zmluvy Vám nevyplývajú žiadne povinnosti, žiadne poplatky a môže ju kedykoľvek vypovedať. Na základe tejto zmluvy zahájime financovanie Vašej pôžičky. Keď je financovanie úspešne ukončené, pôžičku Vám poskytneme na základe Zmluvy o pôžičke, ktorá už obsahuje všetky konkrétne detaily ako výšku pôžičky, jej splatnosť, úrokovú sadzbu a RPMN. V prípade, že si vyberiete z našej ponuky poistenie schopnosti splácať pôžičku, súčasťou Zmluvy o pôžičke je aj pristúpenie k Rámcovej poistnej zmluve s Poisťovňou Ergo, a.s.

 • Prečo bola moja žiadosť zamietnutá?

  Žiaľ nevieme vyhovieť všetkým žiadostiam o pôžičku. Peniaze, ktoré žiadatelia na financovanie svojich pôžičiek dostávajú, nie sú naše, ale peniaze konkrétnych ľudí, ktorí takto investujú svoje úspory. Pre všetkých ľudí, ktorí investujú, alebo si požičiavajú na Žltom melóne je dôležité, aby celý systém bol bezpečný a poskytoval tie najlepšie podmienky. Z týchto dôvodov je dôležité, aby žiadatelia, ktorí žiadajú o pôžičku mali vysoké predpoklady jej riadneho splácania.

  Z tohto dôvodu dôkladne preverujeme každú žiadosť o pôžičku, zisťujeme rizikový profil žiadateľa a jeho predpoklady pôžičku riadne splácať. Ak bola Vaša žiadosť zamietnutá, nie vždy Vám môžeme špecificky zdôvodniť, prečo sa tak stalo. Súvisí to s našimi pravidlami, ktoré čo najviac zabraňujú potenciálnemu narušeniu celého systému. Je nám ľúto ak sme Vašu žiadosť zamietli, skúste však požiadať o pôžičku o niekoľko mesiacov neskôr, ak sa u Vás udejú výraznejšie pozitívne osobné a pracovné zmeny.

 • Ako prebieha proces online autorizovaného overenia?

  Online autorizované overenia cez bankový účet prebieha na základe smernice Európskej únie PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2), ktorá vstúpila do platnosti v januári 2018. Táto smernica upravuje platobné služby na vnútornom európskom trhu. EÚ má pomocou tejto úpravy za cieľ najmä zvýšenie ochrany spotrebiteľa, nakoľko sprísňuje bezpečnostné požiadavky pre elektronické platby a zároveň umožňuje poskytovanie nových platobných služieb. Medzi najvýznamnejšie novinky patrí sprístupnenie vybraných bankových služieb licencovaným tretím stranám prostredníctvom technologického rozhrania API (Application Programming Interface). Prostredníctvom tých je možné získať vybrané informácie o platobnom účte - samozrejme, vždy na základe súhlasu klienta. Aby klienti mohli komfortne využívať tieto služby a zároveň boli garantované najvyššie bezpečnostné štandardy, tak pre svoju bezpečnosť klient zadáva svoje prihlasovacie údaje výlučne v zabezpečenom prostredí svojej banky.

  Využívanie služieb na základe smernice PSD2 si vyžaduje licenciu a tieto subjekty spadajú pod dohľad príslušných národných autorít. Na Slovensku je takouto autoritou Národná banka Slovenska.

  Spoločnosť iService, a.s. nevykonáva túto činnosť priamo, ale spolupracuje so spoločnosťami SaltEdge Limited (registračné číslo 11178811, s adresou 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Veľká Británia), s licenciou vydanou FCA dňa 25.03.2019 s územnou platnosťou pre Veľkú Britániu a spoločnosťou fino run GmbH (registračné číslo HRB17459, so sídlom Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Nemecko), platobnou inštitúciou voľne poskytujúcou cehraničné služby na území SR v zmysle licencie vydanej BaFin dňa 09.02.2021. Všeobecné zmluvné podmienky a Zmluvné podmienky ochrany súkromia spoločnosti Salt Edge Limited nájdete na stránke Dokumenty na stiahnutie.

  Vďaka tejto inovácii, nemusí žiadateľ o pôžičku žiadať svoju banku (priamo alebo cez internet banking) o výpis zo svojho účtu, ktorý je potrebný pre overenie a schválenie žiadosti o pôžičku, ani následne ho manuálne nahrávať do systému Žltého melóna, ale stačí len potvrdiť súhlas s autorizovaným online overením a všetko prebehne v systéme automaticky.