INVESTÍCIA DO PÔŽIČIEK VÝZNAMNÝCH SVETOVÝCH POSKYTOVATEĽOV ÚVEROV S GARANCIOU

INVESTUJTE VAŠE PENIAZE ZA STABILNÝCH 7,9% P.A. S GARANCIOU PROFESIONÁLNYCH POSKYTOVATEĽOV ÚVEROV.

Žltý melón v spolupráci s partnerskou spoločnosťou REDLEE prináša pre svojich klientov unikátny investičný produkt investovania do pôžičiek významných svetových poskytovateľov úverov. Všetky investície sú ručené garanciou renomovaných poskytovateľov úverov.


PREČO JE VÝHODNE INVESTOVAŤ DO TOHTO PRODUKTU

  Garancia spätného odkupu istiny aj úrokov

Pri všetkých pôžičkách máte v prípade problémov splácania, garanciu spätného odkupu istiny aj úroku. REDLEE spolupracuje len s významnými profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek, ktorí si zároveň vo všetkých pôžičkách nechávajú podiel a angažovanosť.

  Žiadne poplatky za správu investície

Na rozdiel od iných produktov, pri tomto produkte neplatíte žiadne poplatky za správu investície.

  Rýchlosť umiestňovania peňazí

Investujete do pôžičiek, ktoré už boli čerpané. Vaše peniaze preto nie sú blokované v ponukách, kedy sa čaká na podpis zmlúv dlžníkmi a ani nehrozí, že by zmluvy neboli podpísané.

  Vysoká diverzifikácia a dostupnosť peňazí

Keďže primárne ide o krátkodobé a nízke pôžičky, máte možnosť dosiahnuť vysokú diverzifikáciu Vašej investície a Vaše peniaze sú v pôžičkách blokované len krátko. Samozrejme aj tieto investície máte možnosť predať na Sekundárnom trhu.


Ako to funguje?

Pokiaľ máte na Žltom melóne aktívny investorský účet môžete v Aukciách v záložke Partnerské pôžičky jednoducho investovať priamo do týchto pôžičiek. Jedným klikom tak získate prístup k vyšším a garantovaným výnosom.

Minimálna výška jednej investície do týchto pôžičiek je 1 EUR. Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je obmedzený.

V prípade, ak máte nastavený Autoinvest a zvolené vlastné portfólio, nezabudnite si ho upraviť a povoliť investovanie i do tohto typu pôžičiek.

Keďže ide o iný právny rámec pre realizáciu investície, je pri prvej investícii potrebné potvrdiť súhlas s investovaním do to toho typu pôžičiek. Investujete do pôžičiek, ktoré už boli žiadateľom poskytnuté a po právnej stránke nepožičiavate žiadateľom, ale profesionálnemu poskytovateľovi úverov s jediným účelom prefinancovať danú pôžičku. Okrem garancie poskytovateľa je Vaša investícia krytá i samotnou poskytnutou pôžičkou.


Bezpečnosť investovania

Tento produkt nie len že umožňuje dosahovať nadštandardné zhodnotenie peňazí, ale poskytuje i vysoké zabezpečenie a garancie všetkých investícií. Medzi hlavé prvky ochrany investícií patria:

Garancia Spätného odkupu pohľadávok

V prípade, ak by dlžník svoju pôžičku riadne nesplácal, poskytovateľ pôžičky garantuje odkúpenie celej pohľadávky od investora späť. Udeje sa tak automaticky po 60 dňoch od prípadného omeškania. Investor má krytú nielen nesplatenú istinu, ale i neuhradený úrok.

Angažovanosť poskytovateľov "skin in the game"

Profesionálni poskytovatelia pôžičiek, s ktorými spolupracujeme, nepredávajú celú svoju pôžičku investorom, ale nechávajú si v nej podiel v minimálnej výške 10 %. Spolu s garanciou spätného odkupu sú tak poskytovatelia motivovaní riadne spravovať pôžičky a manažovať riziko.

Iba preverení poskytovatelia

Spoločnosť REDLEE spolupracuje len s preverenými profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek s dlhoročnými skúsenosťami a s významným trhovým podielom. Sleduje ich históriu, veľkosť, finančné parametre, štandardy kvality a riadenia rizika, kvalitu a výkonnosť úverového portfólia a iné parametre, ktoré musia dávať záruky na efektívnu spoluprácu.


CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Viac o spoločnosti REDLEE sa dozviete na stránke www.redlee.eu.