POPLATKY

Žiadatelia platia poplatok 2,9 - 6,0 % len v prípade úspešného získania pôžičky, a to zo sumy zrealizovanej pôžičky. Presná výška závisí od rizikovej skupiny žiadateľa a v procese žiadosti o pôžičku. Poplatok neplatia žiadatelia, ak sa ich pôžička nezrealizuje. Poplatok sa platí len zo skutočne získanej sumy a je automaticky strhnutý z poskytovanej pôžičky. Myslite na tento poplatok pri určovaní požadovanej výšky Vašej pôžičky.

Len jediný poplatok

Poplatok za získanie pôžičky je jediný poplatok, ktorý znášate za získanie pôžičky. Neplatíte žiadne ďalšie poplatky súvisiace so správou Vašej pôžičky, alebo za vedenie úverového účtu.

Príklad:
Ak žiadateľ požiadal o pôžičku vo výške 1 500 €, z pôžičky sa odúčtuje suma 43,50 €, ktorá bude slúžiť na pokrytie nákladov na prevádzku Žltého melóna. Poplatok sa automaticky zúčtuje z poskytovanej sumy pôžičky a žiadateľ tak dostane na svoj bankový účet sumu 1 456,50 €.

Viac v časti Platný sadzobník poplatkov.

Aké služby pre Vás zabezpečuje Žltý melón sa dozviete v časti Čo pre Vás Žltý melón zabezpečuje.