Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Aktuálne úrokové sadzby podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Graf uvádza rozptyl výsledných úrokových sadzieb pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa za posledných 12 mesiacov. Obsahuje minimálne, maximálne sadzby a rozpätie v rámci ktorého sa nachádza väčšina výsledných úrokových sadzieb.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJA ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 485 105 € 2 805 630 € 3 119 729 € 3 107 577 € 15 770 738 € 6 488 468 €
Zazmluvnený úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 311 363 € 413 465 € 577 009 € 544 914 € 605 494 € 2 924 087 € 1 134 079 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,02 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 10,09 % 8,60 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,24 % 11,97 % 10,34 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 71 322 € 447 393 € 529 419 € 1 468 365 € 2 172 069 € 1 782 209 € 1 077 815 € 693 753 € 8 513 982 € 1 730 365 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 9 210 € 114 002 € 130 818 € 258 255 € 349 893 € 414 413 € 329 619 € 163 568 € 1 778 171 € 396 306 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 88 333 € 692 706 € 738 777 € 1 823 804 € 2 645 131 € 2 308 618 € 1 433 060 € 857 471 € 10 867 931 € 2 142 127 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 162 130 € 230 466 € 251 373 € 146 961 € 52 732 € 1 156 681 € 140 991 €
Vymožená suma 7 800 € 131 312 € 78 541 € 97 184 € 123 169 € 111 996 € 25 626 € 150 € 575 778 € 15 456 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 69,05 % 69,11 % 70,31 % 59,94 % 53,44 % 44,55 % 17,44 % 0,28 % 49,78 % 10,96 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 3 497 € 58 696 € 33 172 € 64 947 € 107 296 € 139 377 € 121 335 € 52 583 € 580 903 € 125 536 €
Aktuálny default 4,08 % 8,57 % 4,82 % 3,87 % 4,32 % 4,97 % 3,89 % 1,69 % 3,68 % 1,93 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.04.2020