Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 1 680 080 € 2 488 275 € 2 806 356 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 069 962 € 27 923 158 € 11 893 372 €
Zazmluvnený úrok 311 363 € 413 937 € 568 448 € 527 228 € 543 208 € 515 487 € 771 833 € 4 267 154 € 1 412 248 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 9,50 % 8,72 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 10,54 % 9,16 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 1 468 365 € 2 200 529 € 2 261 595 € 2 829 743 € 2 061 259 € 3 334 220 € 3 482 809 € 19 092 947 € 6 232 173 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 258 255 € 352 678 € 468 337 € 476 980 € 442 531 € 341 836 € 273 547 € 2 889 095 € 520 255 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 1 845 402 € 2 707 349 € 2 937 918 € 3 399 153 € 2 559 239 € 3 693 728 € 3 760 260 € 22 872 942 € 6 764 555 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 162 130 € 228 698 € 284 456 € 177 668 € 191 405 € 72 378 € 47 533 € 1 477 286 € 96 521 €
Vymožená suma 118 782 € 154 143 € 207 986 € 92 430 € 55 449 € 17 672 € 3 905 € 890 900 € 12 127 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 73,26 % 67,40 % 73,12 % 52,02 % 28,97 % 24,42 % 8,22 % 60,31 % 12,56 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 43 349 € 74 555 € 76 470 € 85 238 € 135 956 € 54 706 € 43 628 € 586 385 € 84 395 €
Aktuálny default 2,58 % 3,00 % 2,72 % 2,73 % 4,37 % 1,18 % 0,72 % 2,10 % 0,71 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.05.2022