Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 488 630 € 2 806 437 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 9 594 091 € 34 927 423 € 16 124 676 €
Zazmluvnený úrok 414 034 € 568 117 € 526 705 € 537 726 € 497 570 € 683 343 € 1 314 756 € 5 184 854 € 2 050 222 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,85 % 9,41 % 8,83 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,05 % 10,21 % 9,09 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 200 677 € 2 357 013 € 2 866 671 € 2 524 847 € 3 544 714 € 4 082 723 € 4 068 465 € 24 101 748 € 8 479 899 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 352 724 € 473 031 € 480 811 € 466 743 € 394 658 € 389 736 € 221 533 € 3 290 338 € 646 536 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 2 709 490 € 3 043 117 € 3 462 054 € 3 071 625 € 3 965 846 € 4 486 189 € 4 289 997 € 28 357 169 € 9 141 809 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 228 877 € 284 470 € 177 888 € 198 760 € 89 169 € 81 535 € 28 706 € 1 564 553 € 128 001 €
Vymožená suma 156 089 € 213 073 € 114 573 € 80 035 € 26 474 € 13 730 € 0 € 965 083 € 15 374 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 68,20 % 74,90 % 64,41 % 40,27 % 29,69 % 16,84 % 0,00 % 61,68 % 12,01 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 72 787 € 71 397 € 63 315 € 118 726 € 62 695 € 67 805 € 28 706 € 599 470 € 112 628 €
Aktuálny default 2,92 % 2,54 % 2,03 % 3,82 % 1,35 % 1,12 % 0,30 % 1,72 % 0,70 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.12.2022