Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Aktuálne úrokové sadzby podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Graf uvádza rozptyl výsledných úrokových sadzieb pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa za posledných 12 mesiacov. Obsahuje minimálne, maximálne sadzby a rozpätie v rámci ktorého sa nachádza väčšina výsledných úrokových sadzieb.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJA ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 487 218 € 2 806 114 € 3 119 729 € 1 404 133 € 12 955 148 € 5 950 077 €
Zazmluvnený úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 311 363 € 415 227 € 590 957 € 578 477 € 294 154 € 2 522 375 € 1 204 260 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 8,73 % 10,32 % 8,73 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,07 % 13,97 % 12,28 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 71 322 € 447 393 € 529 419 € 1 468 365 € 2 045 999 € 1 431 580 € 589 544 € 55 596 € 6 639 217 € 1 149 234 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 9 210 € 114 002 € 130 818 € 258 255 € 343 724 € 357 565 € 214 170 € 25 608 € 1 453 351 € 409 335 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 88 333 € 683 393 € 737 205 € 1 821 117 € 2 492 826 € 1 871 362 € 809 389 € 81 204 € 8 584 828 € 1 604 361 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 162 130 € 232 282 € 230 920 € 95 414 € 3 500 € 1 037 263 € 228 302 €
Vymožená suma 7 800 € 121 999 € 76 968 € 94 496 € 103 103 € 82 218 € 5 674 € 0 € 492 259 € 45 792 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 69,05 % 64,21 % 68,90 % 58,28 % 44,39 % 35,60 % 5,95 % 0,00 % 47,46 % 20,06 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 3 497 € 68 010 € 34 744 € 67 634 € 129 179 € 148 702 € 89 739 € 3 500 € 545 004 € 182 509 €
Aktuálny default 4,08 % 9,93 % 5,05 % 4,03 % 5,19 % 5,30 % 2,88 % 0,25 % 4,21 % 3,07 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.07.2019