Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJA ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 687 680 € 1 680 080 € 2 485 282 € 2 805 670 € 3 119 729 € 3 107 577 € 3 163 142 € 17 814 417 € 7 104 239 €
Zazmluvnený úrok 162 037 € 311 363 € 413 179 € 576 143 € 538 641 € 582 905 € 400 200 € 3 154 585 € 1 134 194 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 9,00 % 9,98 % 8,87 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,91 % 9,38 % 9,45 % 9,49 % 11,53 % 9,42 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 529 419 € 1 468 365 € 2 185 759 € 1 975 908 € 1 314 271 € 1 027 105 € 1 233 259 € 10 247 982 € 2 499 192 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 130 818 € 258 255 € 351 501 € 435 791 € 390 701 € 256 201 € 67 449 € 2 013 883 € 417 250 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 739 071 € 1 832 436 € 2 668 650 € 2 566 551 € 1 743 222 € 1 285 948 € 1 300 708 € 12 913 140 € 2 919 261 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 111 712 € 162 130 € 230 273 € 279 002 € 160 410 € 94 767 € 6 744 € 1 246 343 € 141 647 €
Vymožená suma 78 834 € 105 816 € 131 391 € 154 852 € 38 250 € 2 643 € 0 € 651 275 € 2 820 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 70,57 % 65,27 % 57,06 % 55,50 % 23,85 % 2,79 % 0,00 % 52,25 % 1,99 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 32 878 € 56 315 € 98 882 € 124 149 € 122 159 € 92 124 € 6 744 € 595 068 € 138 827 €
Aktuálny default 4,78 % 3,35 % 3,98 % 4,42 % 3,92 % 2,96 % 0,21 % 3,34 % 1,95 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.10.2020