Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 489 385 € 2 806 542 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 39 070 808 € 19 034 507 €
Zazmluvnený úrok 414 273 € 568 188 € 526 630 € 536 695 € 494 218 € 669 833 € 1 380 990 € 5 894 028 € 2 541 716 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 9,42 % 8,99 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 10,14 % 9,18 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 200 840 € 2 428 167 € 2 895 496 € 2 771 091 € 3 706 492 € 4 274 967 € 5 866 856 € 26 893 937 € 10 250 633 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 352 802 € 473 081 € 481 925 € 470 910 € 423 947 € 452 284 € 435 356 € 3 641 197 € 809 505 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 2 714 768 € 3 123 389 € 3 496 553 € 3 340 716 € 4 164 959 € 4 747 142 € 6 303 286 € 31 554 778 € 11 074 181 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 229 404 € 291 401 € 176 393 € 216 537 € 92 343 € 99 464 € 68 755 € 1 649 445 € 142 462 €
Vymožená suma 161 126 € 222 141 € 119 132 € 98 716 € 34 520 € 19 891 € 1 074 € 1 019 644 € 14 042 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 70,24 % 76,23 % 67,54 % 45,59 % 37,38 % 20,00 % 1,56 % 61,82 % 9,86 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 68 278 € 69 260 € 57 261 € 117 822 € 57 823 € 79 573 € 67 681 € 629 801 € 128 420 €
Aktuálny default 2,74 % 2,47 % 1,84 % 3,79 % 1,24 % 1,31 % 0,65 % 1,61 % 0,67 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.05.2023