Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 806 466 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 51 178 101 € 28 588 759 €
Zazmluvnený úrok 568 111 € 526 578 € 536 408 € 491 408 € 649 377 € 1 232 645 € 1 973 756 € 7 791 059 € 3 852 725 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,27 % 8,93 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,90 % 9,11 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 428 166 € 2 906 821 € 2 816 704 € 4 486 508 € 5 034 175 € 7 606 469 € 5 382 422 € 35 824 138 € 17 322 166 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 473 074 € 482 414 € 472 897 € 450 258 € 567 489 € 754 338 € 625 851 € 4 754 345 € 1 425 358 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 3 159 094 € 3 520 997 € 3 410 498 € 5 000 490 € 5 679 588 € 8 376 419 € 6 010 980 € 41 784 476 € 18 773 309 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 291 333 € 176 393 € 221 889 € 100 194 € 138 243 € 280 189 € 278 204 € 2 192 232 € 489 466 €
Vymožená suma 257 854 € 131 762 € 120 897 € 63 723 € 77 924 € 15 612 € 2 706 € 1 205 992 € 25 785 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 88,51 % 74,70 % 54,49 % 63,60 % 56,37 % 5,57 % 0,97 % 55,01 % 5,27 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 33 479 € 44 630 € 100 992 € 36 471 € 60 319 € 264 577 € 275 498 € 986 239 € 463 682 €
Aktuálny default 1,19 % 1,43 % 3,25 % 0,78 % 0,99 % 2,53 % 2,47 % 1,93 % 1,62 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.06.2024