Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 489 295 € 2 806 534 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 37 305 149 € 17 677 375 €
Zazmluvnený úrok 414 242 € 568 180 € 526 636 € 537 704 € 495 266 € 679 112 € 1 441 208 € 5 589 309 € 2 326 165 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 9,40 % 8,89 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 10,15 % 9,11 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 200 832 € 2 427 987 € 2 891 203 € 2 712 225 € 3 672 861 € 4 150 162 € 5 112 751 € 25 672 894 € 9 208 588 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 352 794 € 473 126 € 481 724 € 470 189 € 413 199 € 427 988 € 356 852 € 3 495 094 € 738 868 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 2 714 344 € 3 120 782 € 3 489 921 € 3 276 932 € 4 119 337 € 4 595 537 € 5 469 603 € 30 172 923 € 9 964 674 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 229 330 € 284 509 € 177 888 € 204 902 € 92 436 € 88 057 € 42 454 € 1 594 724 € 125 691 €
Vymožená suma 160 718 € 219 670 € 116 994 € 94 518 € 33 277 € 17 387 € 0 € 1 004 935 € 17 219 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 70,08 % 77,21 % 65,77 % 46,13 % 36,00 % 19,75 % 0,00 % 63,02 % 13,70 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 68 612 € 64 839 € 60 894 € 110 383 € 59 158 € 70 670 € 42 454 € 589 789 € 108 472 €
Aktuálny default 2,76 % 2,31 % 1,95 % 3,55 % 1,27 % 1,16 % 0,41 % 1,58 % 0,61 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.03.2023