Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 489 176 € 2 806 525 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 36 581 431 € 17 069 236 €
Zazmluvnený úrok 414 201 € 568 170 € 526 636 € 537 704 € 496 054 € 679 112 € 1 453 275 € 5 459 974 € 2 222 664 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 9,40 % 8,87 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 10,17 % 9,11 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 200 821 € 2 427 897 € 2 873 637 € 2 706 403 € 3 619 885 € 4 140 591 € 4 804 157 € 25 237 594 € 8 864 391 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 352 784 € 473 125 € 481 450 € 469 345 € 407 493 € 415 533 € 314 476 € 3 426 824 € 696 427 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 2 710 857 € 3 119 598 € 3 471 314 € 3 261 630 € 4 060 228 € 4 572 838 € 5 118 633 € 29 653 921 € 9 577 532 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 229 232 € 284 500 € 177 888 € 199 036 € 92 436 € 84 144 € 38 605 € 1 580 991 € 118 349 €
Vymožená suma 157 251 € 218 577 € 116 227 € 85 882 € 32 850 € 16 714 € 0 € 989 504 € 16 714 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 68,60 % 76,83 % 65,34 % 43,15 % 35,54 % 19,86 % 0,00 % 62,59 % 14,12 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 71 981 € 65 923 € 61 661 € 113 154 € 59 586 € 67 431 € 38 605 € 591 488 € 101 636 €
Aktuálny default 2,89 % 2,35 % 1,98 % 3,64 % 1,28 % 1,11 % 0,37 % 1,62 % 0,60 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.02.2023