Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 687 680 € 1 680 080 € 2 486 917 € 2 806 045 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 24 128 162 € 10 362 723 €
Zazmluvnený úrok 162 037 € 311 363 € 413 569 € 569 391 € 528 632 € 549 114 € 536 623 € 3 914 657 € 1 325 551 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 9,68 % 8,87 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 10,88 % 9,37 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 529 419 € 1 468 365 € 2 199 822 € 2 199 600 € 2 487 061 € 1 647 548 € 3 092 568 € 15 730 683 € 5 207 898 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 130 818 € 258 255 € 352 497 € 462 006 € 469 813 € 400 251 € 277 859 € 2 598 424 € 473 426 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 746 483 € 1 841 135 € 2 703 014 € 2 860 956 € 3 030 856 € 2 087 545 € 3 379 588 € 19 151 265 € 5 692 830 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 111 712 € 162 130 € 228 015 € 283 936 € 178 162 € 187 688 € 51 131 € 1 415 850 € 96 777 €
Vymožená suma 86 246 € 114 514 € 150 695 € 199 351 € 73 982 € 39 746 € 9 161 € 822 158 € 11 506 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 77,20 % 70,63 % 66,09 % 70,21 % 41,53 % 21,18 % 17,92 % 58,07 % 11,89 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 25 466 € 47 616 € 77 320 € 84 586 € 104 180 € 147 943 € 41 970 € 593 692 € 85 272 €
Aktuálny default 3,70 % 2,83 % 3,11 % 3,01 % 3,34 % 4,76 % 0,90 % 2,46 % 0,82 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.11.2021