Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 806 504 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 7 219 318 € 43 021 492 € 22 338 439 €
Zazmluvnený úrok 568 150 € 526 578 € 536 596 € 492 479 € 658 165 € 1 310 960 € 1 423 954 € 6 573 321 € 3 058 480 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 9,10 % 9,36 % 8,91 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,42 % 10,05 % 9,13 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 428 167 € 2 903 573 € 2 790 718 € 4 011 257 € 4 475 434 € 6 879 804 € 1 351 975 € 29 496 869 € 12 250 148 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 473 077 € 482 310 € 473 284 € 439 569 € 494 327 € 562 421 € 170 519 € 3 959 322 € 987 476 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 3 129 032 € 3 508 286 € 3 368 953 € 4 497 859 € 4 994 017 € 7 445 088 € 1 523 422 € 34 513 567 € 13 255 734 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 291 368 € 176 393 € 216 537 € 93 418 € 110 786 € 129 583 € 45 628 € 1 767 889 € 214 943 €
Vymožená suma 227 788 € 122 403 € 104 951 € 47 033 € 24 257 € 2 863 € 928 € 1 057 376 € 18 111 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 78,18 % 69,39 % 48,47 % 50,35 % 21,90 % 2,21 % 2,03 % 59,81 % 8,43 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 63 579 € 53 989 € 111 586 € 46 384 € 86 529 € 126 720 € 44 699 € 710 514 € 196 832 €
Aktuálny default 2,27 % 1,73 % 3,59 % 1,00 % 1,42 % 1,21 % 0,62 % 1,65 % 0,88 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.09.2023