Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 806 462 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 47 892 413 € 26 322 627 €
Zazmluvnený úrok 568 107 € 526 578 € 536 485 € 491 485 € 651 462 € 1 250 516 € 2 065 703 € 7 316 467 € 3 609 642 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,29 % 8,90 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,94 % 9,11 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 428 166 € 2 906 744 € 2 811 602 € 4 457 887 € 4 790 539 € 7 403 331 € 3 736 460 € 33 197 959 € 15 095 478 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 473 074 € 482 414 € 474 952 € 449 117 € 539 448 € 677 141 € 432 127 € 4 393 783 € 1 246 782 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 3 156 137 € 3 515 709 € 3 402 220 € 4 962 873 € 5 367 436 € 8 093 825 € 4 169 894 € 38 725 973 € 16 369 196 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 291 330 € 176 393 € 215 825 € 97 055 € 133 448 € 188 909 € 176 024 € 1 982 736 € 370 304 €
Vymožená suma 254 898 € 126 551 € 115 666 € 55 869 € 37 449 € 13 353 € 1 307 € 1 134 231 € 26 937 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 87,49 % 71,74 % 53,59 % 57,56 % 28,06 % 7,07 % 0,74 % 57,21 % 7,27 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 36 432 € 49 842 € 100 159 € 41 186 € 95 999 € 175 556 € 174 717 € 848 505 € 343 367 €
Aktuálny default 1,30 % 1,60 % 3,22 % 0,89 % 1,58 % 1,68 % 1,57 % 1,77 % 1,30 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.02.2024