Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Objem žiadostí o pôžičku

Objem žiadostí o pôžičku
Žiadne údaje

Vývoj objemu žiadostí o pôžičku na Žltom melóne

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Aktuálne úrokové sadzby podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Graf uvádza rozptyl výsledných úrokových sadzieb pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa za posledných 12 mesiacov. Obsahuje minimálne, maximálne sadzby a rozpätie v rámci ktorého sa nachádza väčšina výsledných úrokových sadzieb.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraju žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJU ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 487 185 € 2 513 131 € 8 138 271 € 5 233 896 €
Zazmluvnený úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 315 010 € 461 517 € 605 445 € 1 714 168 € 1 110 579 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 10,12 % 11,48 % 10,07 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 13,76 % 15,45 % 14,76 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 71 322 € 447 393 € 529 208 € 1 112 925 € 861 971 € 219 975 € 3 242 794 € 1 198 632 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 9 210 € 114 002 € 130 814 € 246 396 € 254 791 € 99 068 € 854 281 € 384 508 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 86 892 € 672 510 € 720 213 € 1 414 291 € 1 146 660 € 321 178 € 4 361 745 € 1 620 521 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 160 855 € 167 448 € 37 584 € 678 904 € 225 807 €
Vymožená suma 6 360 € 111 116 € 60 191 € 54 970 € 29 898 € 2 135 € 264 670 € 37 381 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 56,29 % 58,48 % 53,88 % 34,17 % 17,86 % 5,68 % 38,98 % 16,55 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 4 938 € 78 892 € 51 521 € 105 885 € 137 550 € 35 449 € 414 234 € 188 427 €
Aktuálny default 5,77 % 11,52 % 7,49 % 6,30 % 5,53 % 1,41 % 5,09 % 3,60 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú aspoň 40 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 12.12.2017