Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 806 436 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 49 577 551 € 27 653 769 €
Zazmluvnený úrok 568 080 € 526 578 € 536 408 € 491 408 € 650 849 € 1 242 759 € 2 012 778 € 7 554 620 € 3 766 044 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,28 % 8,92 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,92 % 9,11 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 428 166 € 2 906 821 € 2 812 794 € 4 479 669 € 4 866 424 € 7 490 573 € 4 731 768 € 34 513 273 € 16 283 340 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 473 071 € 482 414 € 472 873 € 449 016 € 554 049 € 717 113 € 536 616 € 4 570 512 € 1 356 603 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 3 157 362 € 3 516 945 € 3 403 555 € 4 988 692 € 5 485 850 € 8 222 167 € 5 270 221 € 40 256 675 € 17 668 284 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 291 306 € 176 393 € 221 025 € 100 194 € 134 939 € 227 883 € 221 095 € 2 078 321 € 427 658 €
Vymožená suma 256 125 € 127 711 € 117 888 € 60 007 € 65 377 € 14 482 € 1 837 € 1 172 891 € 28 341 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 87,92 % 72,40 % 53,34 % 59,89 % 48,45 % 6,35 % 0,83 % 56,43 % 6,63 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 35 181 € 48 682 € 103 137 € 40 187 € 69 562 € 213 401 € 219 257 € 905 431 € 399 317 €
Aktuálny default 1,25 % 1,56 % 3,32 % 0,86 % 1,14 % 2,04 % 1,97 % 1,83 % 1,44 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.04.2024