Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 5 223 673 € 52 166 737 € 29 334 085 €
Zazmluvnený úrok 526 578 € 536 406 € 491 408 € 649 017 € 1 225 566 € 1 958 912 € 933 685 € 7 945 816 € 3 944 776 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 8,87 % 9,26 % 8,92 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,22 % 9,89 % 9,11 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 906 821 € 2 818 446 € 4 489 661 € 5 142 068 € 7 735 996 € 5 665 934 € 850 305 € 36 691 160 € 17 942 612 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 482 414 € 472 963 € 450 752 € 572 956 € 771 604 € 666 723 € 93 325 € 4 847 501 € 1 467 074 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 3 521 508 € 3 414 773 € 5 005 258 € 5 794 694 € 8 526 477 € 6 335 678 € 943 875 € 42 756 852 € 19 437 334 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 176 393 € 221 235 € 100 194 € 138 243 € 308 792 € 305 073 € 7 000 € 2 251 892 € 517 750 €
Vymožená suma 132 273 € 123 363 € 64 845 € 79 671 € 18 877 € 3 021 € 244 € 1 218 191 € 27 648 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 74,99 % 55,76 % 64,72 % 57,63 % 6,11 % 0,99 % 3,49 % 54,10 % 5,34 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 44 119 € 97 872 € 35 349 € 58 572 € 289 915 € 302 052 € 6 756 € 1 033 701 € 490 102 €
Aktuálny default 1,41 % 3,15 % 0,76 % 0,96 % 2,77 % 2,71 % 0,13 % 1,98 % 1,67 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.07.2024