Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 687 680 € 1 680 080 € 2 486 538 € 2 805 958 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 19 854 993 € 8 084 220 €
Zazmluvnený úrok 162 037 € 311 363 € 413 469 € 574 280 € 531 327 € 574 075 € 575 612 € 3 386 545 € 1 181 899 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 9,84 % 8,90 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 11,27 % 9,40 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 529 419 € 1 468 365 € 2 192 580 € 2 048 976 € 1 582 650 € 1 198 177 € 2 105 589 € 11 649 910 € 3 211 389 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 130 818 € 258 255 € 352 357 € 445 722 € 424 699 € 309 081 € 140 733 € 2 185 366 € 422 953 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 741 214 € 1 834 833 € 2 684 622 € 2 662 462 € 2 053 878 € 1 513 915 € 2 246 671 € 14 528 734 € 3 637 918 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 111 712 € 162 130 € 230 905 € 283 808 € 175 461 € 135 781 € 18 655 € 1 319 757 € 125 965 €
Vymožená suma 80 977 € 108 212 € 139 684 € 167 764 € 46 529 € 6 658 € 349 € 693 458 € 3 577 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 72,49 % 66,74 % 60,49 % 59,11 % 26,52 % 4,90 % 1,87 % 52,54 % 2,84 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 30 735 € 53 918 € 91 220 € 116 044 € 128 931 € 129 123 € 18 306 € 626 299 € 122 389 €
Aktuálny default 4,47 % 3,21 % 3,67 % 4,14 % 4,13 % 4,16 % 0,39 % 3,15 % 1,51 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 15.02.2021