Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 806 495 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 10 192 804 € 45 994 895 € 24 776 371 €
Zazmluvnený úrok 568 141 € 526 578 € 536 485 € 491 614 € 653 717 € 1 260 595 € 1 927 031 € 7 020 563 € 3 386 686 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,98 % 9,31 % 8,89 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,34 % 9,98 % 9,12 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 428 167 € 2 906 542 € 2 804 675 € 4 287 739 € 4 653 184 € 7 295 448 € 2 752 999 € 31 784 525 € 14 027 133 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 473 076 € 482 405 € 474 477 € 447 398 € 521 577 € 634 415 € 320 099 € 4 217 250 € 1 138 379 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 3 154 321 € 3 514 466 € 3 391 701 € 4 788 599 € 5 209 450 € 7 937 066 € 3 074 053 € 37 118 050 € 15 186 557 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 291 359 € 176 393 € 216 421 € 94 838 € 128 077 € 179 366 € 117 274 € 1 907 813 € 315 946 €
Vymožená suma 253 077 € 125 519 € 112 549 € 53 462 € 34 690 € 7 204 € 954 € 1 116 274 € 21 045 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 86,86 % 71,16 % 52,00 % 56,37 % 27,09 % 4,02 % 0,81 % 58,51 % 6,66 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 38 282 € 50 873 € 103 871 € 41 376 € 93 387 € 172 162 € 116 320 € 791 539 € 294 901 €
Aktuálny default 1,36 % 1,63 % 3,34 % 0,89 % 1,54 % 1,64 % 1,14 % 1,72 % 1,19 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.12.2023