Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 687 680 € 1 680 080 € 2 486 775 € 2 806 012 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 21 340 264 € 8 902 631 €
Zazmluvnený úrok 162 037 € 311 363 € 413 534 € 572 823 € 530 794 € 561 804 € 560 950 € 3 565 163 € 1 229 435 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 9,76 % 8,89 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 11,11 % 9,44 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 529 419 € 1 468 365 € 2 195 888 € 2 110 538 € 1 936 339 € 1 386 325 € 2 664 229 € 13 145 529 € 4 040 243 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 130 818 € 258 255 € 352 658 € 451 941 € 444 195 € 343 673 € 196 574 € 2 323 024 € 442 123 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 744 733 € 1 838 128 € 2 691 019 € 2 740 417 € 2 434 844 € 1 749 500 € 2 863 295 € 16 204 827 € 4 493 372 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 111 712 € 162 130 € 231 024 € 283 984 € 175 461 € 143 165 € 31 310 € 1 340 092 € 113 002 €
Vymožená suma 84 497 € 111 507 € 142 474 € 177 938 € 54 310 € 19 502 € 2 491 € 736 274 € 11 006 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 75,64 % 68,78 % 61,67 % 62,66 % 30,95 % 13,62 % 7,96 % 54,94 % 9,74 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 27 216 € 50 623 € 88 550 € 106 046 € 121 151 € 123 663 € 28 818 € 603 817 € 101 996 €
Aktuálny default 3,96 % 3,01 % 3,56 % 3,78 % 3,88 % 3,98 % 0,62 % 2,83 % 1,15 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.05.2021