Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 488 268 € 2 806 354 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 069 962 € 5 793 537 € 31 112 562 € 14 126 489 €
Zazmluvnený úrok 413 935 € 568 276 € 526 977 € 539 295 € 503 928 € 720 209 € 699 477 € 4 614 473 € 1 649 309 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,63 % 9,43 % 8,71 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 8,95 % 10,37 % 9,09 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 200 526 € 2 281 542 € 2 848 729 € 2 341 400 € 3 464 863 € 3 847 990 € 1 737 860 € 21 179 939 € 7 256 850 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 352 677 € 470 736 € 479 111 € 456 234 € 367 877 € 329 506 € 79 691 € 3 046 937 € 564 433 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 2 708 210 € 2 962 224 € 3 438 307 € 2 866 170 € 3 852 297 € 4 182 822 € 1 817 551 € 25 155 650 € 7 828 726 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 228 694 € 284 456 € 177 319 € 192 368 € 73 681 € 64 963 € 6 853 € 1 503 482 € 104 544 €
Vymožená suma 155 007 € 209 946 € 110 467 € 68 537 € 19 557 € 5 326 € 0 € 928 774 € 7 443 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 67,78 % 73,81 % 62,30 % 35,63 % 26,54 % 8,20 % 0,00 % 61,77 % 7,12 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 73 687 € 74 510 € 66 852 € 123 831 € 54 124 € 59 637 € 6 853 € 574 708 € 97 101 €
Aktuálny default 2,96 % 2,66 % 2,14 % 3,98 % 1,16 % 0,98 % 0,12 % 1,85 % 0,69 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.08.2022