Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Objem žiadostí o pôžičku

Objem žiadostí o pôžičku
Žiadne údaje

Vývoj objemu žiadostí o pôžičku na Žltom melóne

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Aktuálne úrokové sadzby podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Graf uvádza rozptyl výsledných úrokových sadzieb pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa za posledných 12 mesiacov. Obsahuje minimálne, maximálne sadzby a rozpätie v rámci ktorého sa nachádza väčšina výsledných úrokových sadzieb.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia.

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti.

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa.

Pôžičky podľa kraju žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

PÔŽIČKY PODĽA KRAJU ŽIADATEĽA - ČR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - ČR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 486 507 € 2 066 595 € 7 691 227 € 5 052 362 €
Zazmluvnený úrok 10 874 € 159 286 € 162 038 € 316 217 € 467 309 € 500 089 € 1 615 083 € 1 055 110 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 11,80 % 16,90 % 16,20 % 11,50 % 10,00 % 10,30 % 11,60 % 10,30 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,80 % 16,90 % 16,70 % 18,30 % 14,20 % 13,90 % 15,40 % 14,40 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 71 322 € 447 393 € 527 167 € 1 066 711 € 759 354 € 116 569 € 2 988 515 € 1 193 499 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 9 210 € 114 002 € 130 768 € 241 053 € 232 967 € 67 185 € 795 184 € 364 163 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 86 798 € 670 670 € 716 125 € 1 358 635 € 1 020 367 € 184 698 € 4 037 293 € 1 596 638 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 160 510 € 159 058 € 19 396 € 651 981 € 222 419 €
Vymožená suma 6 266 € 109 276 € 58 190 € 50 871 € 28 046 € 944 € 253 593 € 38 976 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 55,50 % 57,50 % 52,10 % 31,70 % 17,60 % 4,90 % 38,90 % 17,50 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 5 032 € 80 733 € 53 522 € 109 638 € 131 011 € 18 452 € 398 388 € 183 444 €
Aktuálny default 5,90 % 11,80 % 7,80 % 6,50 % 5,30 % 0,90 % 5,20 % 3,60 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzbu investorov

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Celkový čistá úroková sadzbu investorov

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tkz. Risk Vintages. Na spodnej osy je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.10.2017