Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 1 680 080 € 2 487 950 € 2 806 281 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 25 370 523 € 10 710 392 €
Zazmluvnený úrok 311 363 € 413 849 € 569 487 € 527 607 € 547 268 € 530 905 € 795 162 € 4 027 532 € 1 325 835 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 9,62 % 8,82 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 10,74 % 9,26 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 1 468 365 € 2 200 393 € 2 210 914 € 2 769 168 € 1 704 827 € 3 162 381 € 2 292 206 € 16 836 606 € 5 428 310 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 258 255 € 352 636 € 464 636 € 473 555 € 416 345 € 301 136 € 176 619 € 2 696 784 € 477 235 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 1 842 009 € 2 706 721 € 2 876 826 € 3 325 403 € 2 168 230 € 3 474 645 € 2 471 238 € 20 383 830 € 5 919 085 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 162 130 € 228 534 € 283 978 € 178 026 € 187 688 € 55 733 € 25 258 € 1 434 366 € 80 991 €
Vymožená suma 115 389 € 153 692 € 201 276 € 82 680 € 47 058 € 11 128 € 2 413 € 850 440 € 13 541 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 71,17 % 67,25 % 70,88 % 46,44 % 25,07 % 19,97 % 9,55 % 59,29 % 16,72 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 46 742 € 74 842 € 82 702 € 95 346 € 140 630 € 44 606 € 22 845 € 583 925 € 67 450 €
Aktuálny default 2,78 % 3,01 % 2,95 % 3,06 % 4,53 % 0,96 % 0,38 % 2,30 % 0,63 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.01.2022