Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 488 311 € 2 806 364 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 069 962 € 6 649 411 € 31 968 489 € 14 659 540 €
Zazmluvnený úrok 413 947 € 568 081 € 526 767 € 538 392 € 500 156 € 709 024 € 849 765 € 4 748 498 € 1 755 380 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,70 % 9,43 % 8,73 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 8,98 % 10,33 % 9,08 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 200 544 € 2 294 890 € 2 855 421 € 2 392 023 € 3 495 181 € 3 907 618 € 2 160 313 € 21 766 493 € 7 556 314 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 352 683 € 471 467 € 479 565 € 459 675 € 375 558 € 345 801 € 105 080 € 3 100 988 € 585 931 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 2 708 778 € 2 977 869 € 3 447 097 € 2 921 798 € 3 893 566 € 4 258 984 € 2 265 394 € 25 805 284 € 8 150 293 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 228 716 € 284 457 € 177 888 € 194 732 € 79 020 € 64 963 € 6 853 € 1 511 778 € 108 863 €
Vymožená suma 155 551 € 211 511 € 112 111 € 70 100 € 22 826 € 5 566 € 0 € 937 803 € 8 048 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 68,01 % 74,36 % 63,02 % 36,00 % 28,89 % 8,57 % 0,00 % 62,03 % 7,39 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 73 165 € 72 946 € 65 777 € 124 632 € 56 194 € 59 397 € 6 853 € 573 975 € 100 815 €
Aktuálny default 2,94 % 2,60 % 2,11 % 4,01 % 1,21 % 0,98 % 0,10 % 1,80 % 0,69 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.09.2022