Ako lepšie investovať na Žltom melóne?

Pozrite si inštruktážne videá, ktoré Vám pomôžu sa zorientovať na Žltom melóne, lepšie vyžívať všetky funkcionality a možnosti, a aj efektívnejšie investovať.

Na túto stránku budeme postupne pridávať jednotlivé videá venované hlavným funkcionalitám Žltého melónu.


Investičný manažér - Autoinvest

Pre všetkých, ktorí si chcú rýchlo a ľahko vybudovať široké a diverzifikované portfólio, alebo nechcú zadávať investície manuálne, ponúka Žltý melón ľahké riešenie: Investičný manažér – Autoinvest.Môj účet

V časti Môj účet nájdete aktuálny stav Vášho účtu a prehľad všetkých prišlých a vyšlých platieb. V tejto časti tiež môžete vykonávať výbery Vašich peňazí na bankový účet, menové konverzie medzi Vašimi účtami a nájdete tu tiež informácie potrebné pre dotácie Vašich investorských účtov.Sekundárny trh investícií

Sekundárny trh zvyšuje investorom likviditu a je možné cez neho predať svoje investície i pred časom ich ukončenia. Zároveň investorom rozširuje možnosti na realizáciu investičných stratégií či už investovaním do pôžičiek, ktoré majú už históriu splácania, ako aj do rizikovejších pohľadávok za výhodnejších podmienok.