Žltý Melón AWARDS 2017

Milí priatelia,

koniec roka sa opäť nezadržateľne blíží, a my už po šiestykrát budeme oslavovať príchod nového roka spoločne. Žltý melón tak ukončil svoju prvú "päťročnicu" fungovania, ktorá najmä vďaka Vašej dôvere a entuziazmu znamenala úspešné etablovanie myšlienky ľudského požičivania na Slovensku. Je to pre nás silná motivácia a záväzok snažiť sa o Vašu priazeň a spokojnosť ešte viac.

Tak ako každý rok, aj tentokrát sme pre Vás pripravili koncoročnú súťaž. Okrem možnosti získať zaujímavé finančné bonusy môžete vyhrať investovanie počas celého roka 2018 zadarmo.


Odporučte Žltý melón a investujte zadarmo!


Ako sa zapojiť?

Váš známy si otvorí nový investičný účet na Žltom melóne a pri registrácií uvedie Vašu emailovú adresu do políčka referenčný kód. Adresa sa musí zhodovať s emailovou adresou ktorú máte zaregistrovanú na Žltom melóne. Váš známy urobí aspoň jednu úspešnú investičnú ponuku v minimálnej výške 25 EUR, čím sa zapojíte do súťaže.

Čo môžete vyhrať?

Počas doby trvania súťaže získate od nás bonus za odporučenie každého klienta vo výške 5 EUR. Stačí aby Váš známy investoval minimálnu sumu 25 EUR do jednej pôžičky. Pokiaľ Váš známy investuje vyššiu čiastku (500 EUR a viac), získate samozrejme ešte vyšší bonus na základe štandardného partnerského programu.

Naviac trom z Vás, ktorí takto odporučia najviac klientov, nebudeme účtovať žiadne investorské poplatky v budúcom roku. V roku 2018 preto investujete úplne zadarmo!

Súťaž prebieha od 1.12.2017 do 31.12.2017 a na jej konci vyhodnotíme tých najúspešnejších.

Želáme Vám veľa šťastia pri odporúčaní!

Výsledky súťaže


Víťazmi súťaže sa stali užívatelia: Matus89, miro5476 a Petero123

Všetci traja investori budú môcť počas celého roka 2018 investovať na Žltom melóne zadarmo.

Gratulujeme víťazom a zároveň chceme poďakovať všetkým našim klientom, ktorí sa do tohtoročnej súťaže zapojili.Podmienky súťaže:

  • Súťaž „Odporučte nás a investujte zadarmo“ prebieha od 1.12.2017 do 31.12.2017, pričom rozhodujúcim pre zaradenie do súťaže je dátum zadania ponuky do aukcie investorom, ktorého ste Žltému melónu odporučili (ďalej len "odporučený investor")
  • Do súťaže sa môže zapojiť každý zaregistrovaný investor Žltého melóna s platnou e-mailovou adresou. Investor si môže e-mailovú adresu skontrolovať, prípadne upraviť vo svojom virtuálnom účte na Žltom melóne.
  • Predpokladom splnenia súťažných podmienok je zriadenie virtuálneho účtu novému investorovi na základe odporúčania registrovaného investora portálu Žltý melón, pričom ako výlučný identifikátor slúži platná e-mailová adresa registrovaného investora, zadaná ako referenčný kód pri vyplnení žiadosti o registráciu odporučeným investorom.
  • Fyzická osoba, ktorá sa počas súťaže platne zaregistruje nesmie byť aktuálnym klientom Žltého melóna registrovaným pod iným Menom používateľa, zároveň musí do uplynutia termínu súťaže vykonať aspoň jednu úspešnú ponuku do aukcie vo výške minimálne 25 EUR. V opačnom prípade nie je možné takú referenciu zaradiť do súťaže.
  • Po uplynutí termínu súťaže Žltý melón spočíta počet novo-registrovaných investorov so zadanými referenčnými e-mailovými adriesami a odmení troch investorov s najvyšším počtom referencií odmenou. V prípade rovnosti počtu referencií u novo-registrovaných investorov o poradí rozhodne žrebovanie tak, aby boli udelené tri odmeny.
  • Odmenou sa myslí odpustenie všetkých poplatkov, ktoré budú investorovi zúčtované v roku 2018. Technicky budú poplatky investorovi strhnuté z účtu štandardným spôsobom, následne po ukončení kalendárneho roka Žltý melón pripíše investorovi užívateľský kredit vo výške zúčtovaných poplatkov.
  • O získaní odmeny bude Žltý melón informovať investora vhodným spôsobom.
  • V prípade, že novo-registrovaný investor uskutoční investičnú ponuku po ukončení súťaže, investor má nárok na získanie provízie za odporučenie klienta v rámci štandardných podmienok programu "Zarábajte s nami". Minimálna suma na získanie bonusu je tak investícia vo výške 250 EUR.


Pozrite sa na výsledky predchádzajúcich ročníkov:

Žltý melón awards 2016

Žltý melón awards 2015

Žltý melón awards 2014

Žltý melón awards 2013