Pôžička CashFree Hypo

Investícia do pôžičiek, zabezpečená záložnou zmluvou na nehnuteľnosť, ktorými ľudia dofinancovávajú svoju hypotéku. Okrem zabezpečenia, investícia ponúka i atraktívne zhodnotenie peňazí a možnosť získania investičného bonusu.


Ako to funguje?

Pôžička CashFree Hypo slúžia na dofinancovanie hypotekárneho úverov pre ľudí, ktorí si kupujú novú alebo staršiu nehnuteľnosť. Aby pôžička minimálne zaťažovala mesačný rozpočet dlžníka, výška splátky je napočítaná na obdobie 20 rokov. Doba splatnosti pre investorov je však maximálne 3 roky, kedy dochádza k jej refinancovaniu (časť istiny je teda splatná v poslednej splátke, kedy dochádza k jej refinancovaniu novou pôžičkou).

V prípade, ak budete chcieť Vašu investíciu ukončiť skôr, môžete ju kedykoľvek predať na našom Sekundárnom trhu.

Pri tomto produkte spolupracuje Žltý melón s vybranými developermi, resp. s finančnými agentmi, ktorí sa špecializujú na poradenstvo pri získavaní hypotekárnych úverov.


Zabezpečenie nehnuteľnosťou

Podmienkou získania pôžičky je schválenie hypotekárneho úveru, v niektorej z  bánk na Slovensku. Zároveň dlžník pre Žltý melón podpisuje záložnú zmluvu na kupovanú nehnuteľnosť, pričom záložné právo v prípade predaja nehnuteľnosti bude v poradí za financujúcou bankou. Záložné právo sa pri čerpaní pôžičky ihneď nezapisuje do katastra nehnuteľností, slúži ako poistka pre prípad, pokiaľ by dlžník mal problém pôžičku splácať a Žltý melón by musel odstúpiť od zmluvy a vyhlásiť splatnosť celej pôžičky.


Ako je ešte chránená Vaša investícia?

Okrem podmienky získania hypotekárneho úveru bankouzáložnej zmluvy na kupovanú nehnuteľnosť chránime maximálne Vašu investíciu ďalšími prvkami ako:

  • Dvojnásobná kontrola bonity dlžníkov: Dlžník prešiel kontrolou nie len na Žltom melóne, ale aj v banke, ktorá mu na kúpu poskytuje hypotekárny úver (je to jedna z podmienok získania pôžičky na Žltom melóne). Podiel nesplácaných hypoték na slovenskom bankovom trhu je na veľmi nízkej úrovni, čo je dobrý predpoklad dosiahnutia podobnej kvality Vašej investície.
  • Overená hodnota a kvalita nehnuteľnosti: Hodnota nehnuteľnosti ako aj jej likvidita je posudzovaná financujúcou bankou podľa prísnych kritérií. Zároveň je banka v rámci zákona limitovaná do akej výšky hodnoty nehnuteľnosti môže hypotéku poskytnúť. Zvyšná voľná hodnota, maximálne ale do výšky 100%, slúži na zabezpečenie Vašej investície.
  • Peniaze z pôžičky sa vyplácajú priamo developerovi / predávajúcemu, takže neexistuje riziko, že by ich kupujúci využil iným spôsobom.
  • Dostatočná úverová kapacita dlžníka: Aj napriek tomu, že pôžička je zabezpečená nehnuteľnosťou, každý dlžník prechádza dôslednou kontrolou na Žltom melóne, kde okrem iných ukazovateľov overujeme jeho možnosť riadne splácať všetky záväzky vrátane hypotéky aj pôžičky na Žltom melóne s dostatočnou rezervou v prípade výpadku jeho príjmu.
  • Väčšia motivácia k finančnej disciplíne: Dlžník vie, že v prípade nesplácania pôžičky na Žltom melóne vykonáme kroky, ktoré budú viesť aj k zosplatneniu hypotekárneho úveru. V prípade nesplácania pôžičky na Žltom melóne by tak dlžník vedome riskoval to, že príde o svoj byt.
  • Poistenie schopnosti splácania pôžičky: Podmienkou získania pôžičky je aj poistenie schopnosti splácať pôžičku minimálne s pokrytím všetkých potenciálnych rizík vyplývajúcich z poistného balíka A (viac informácií o postení nájdete tu).

Koľko to zarába?

Aktuálne podmienky financovania a možnosť získania investičného bonusu nájdete na priamo na stránke Aukcie – CashFree pôžičky.


Ako investovať?

Do pôžičiek môžete investovať individuálne (aktívne aukcie CashFree Hypo sú k dispozícii v Investičných príležitostiach v záložke CashFree) alebo si nastavte / upravte Váš autoinvest pre tieto typy investícií.

Okrem bezkonkurenčného zhodnotenia sa o nič iné nemusíte starať. Jednoducho si určíte, koľko by ste chceli touto formou investovať a prípadne, na ktorých konkrétnych pôžičkách participovať. Bude Vás to stáť len 0,33% z inkasovanej mesačnej splátky (minimálne 0,01 EUR) ako poplatok za správu investície Žltým melónom.

Ak ešte nemáte investičnú zmluvu pre investovanie na Žltom melóne, zaregistrujte sa TU .