Atraktívna investícia zabezpečená nehnuteľnosťou

Investujte vaše peniaze s výnosom až 7,9% + bonusom 0,5%! Trojročné investície zabezpečené nehnuteľnosťami

Žltý melón Vám ponúka možnosť výnosne investovať do pôžičiek, ktorými ľudia financujú svoje nové bývanie. Investícia je ručená samotnou financovanou nehnuteľnosťou.


Ako to funguje?

Pôžičky CashFree Hypo slúžia na dofinancovanie hypotekárnych úverov pre ľudí, ktorí si kupujú novú alebo staršiu nehnuteľnosť. Aby pôžička minimálne zaťažovala mesačný rozpočet dlžníka, výška splátky je napočítaná na obdobie 20 rokov. Doba splatnosti pre investorov je však maximálne 3 roky, kedy dochádza k jej refinancovaniu (časť istiny je teda splatná v poslednej splátke, kedy dochádza k jej refinancovaniu novou pôžičkou).

V prípade, ak budete chcieť Vašu investíciu ukončiť skôr, môžete ju kedykoľvek predať na našom Sekundárnom trhu.

Pri tomto produkte spolupracuje Žltý melón s vybranými developermi, resp. s finančnými agentmi, ktorí sa špecializujú na poradenstvo pri získavaní hypotekárnych úverov.


Zabezpečenie nehnuteľnosťou

Podmienkou získania pôžičky je schválenie hypotekárneho úveru, v niektorej z  bánk na Slovensku. Zároveň dlžník pre Žltý melón podpisuje záložnú zmluvu na kupovanú nehnuteľnosť, pričom záložné právo v prípade predaja nehnuteľnosti bude druhé v poradí, a to za financujúcou bankou. Záložné právo sa pri čerpaní pôžičky ihneď nezapisuje do katastra nehnuteľností, slúži ako poistka pre prípad, pokiaľ by dlžník mal problém pôžičku splácať a Žltý melón by musel odstúpiť od zmluvy a vyhlásiť splatnosť celej pôžičky.


Ako je ešte chránená Vaša investícia?

Okrem podmienky získania hypotekárneho úveru bankouzáložnej zmluvy na kupovanú nehnuteľnosť chránime maximálne Vašu investíciu ďalšími prvkami ako:

 • Dvojnásobná kontrola bonity dlžníkov: Dlžník prešiel kontrolou nie len na Žltom melóne, ale aj v banke, ktorá mu na kúpu poskytuje hypotekárny úver (je to jedna z podmienok získania pôžičky na Žltom melóne). Podiel nesplácaných hypoték na slovenskom bankovom trhu je na veľmi nízkej úrovni, čo je dobrý predpoklad dosiahnutia podobnej kvality Vašej investície.
 • Overená hodnota a kvalita nehnuteľnosti: Hodnota nehnuteľnosti ako aj jej likvidita je posudzovaná financujúcou bankou podľa prísnych kritérií. Zároveň je banka v rámci zákona limitovaná do akej výšky hodnoty nehnuteľnosti môže hypotéku poskytnúť. Zvyšná voľná hodnota, maximálne ale do výšky 100%, slúži na zabezpečenie Vašej investície.
 • Peniaze z pôžičky sa vyplácajú priamo developerovi / predávajúcemu, takže neexistuje riziko, že by ich kupujúci využil iným spôsobom.
 • Dostatočná úverová kapacita dlžníka: Aj napriek tomu, že pôžička je zabezpečená nehnuteľnosťou, každý dlžník prechádza dôslednou kontrolou na Žltom melóne, kde okrem iných ukazovateľov overujeme jeho možnosť riadne splácať všetky záväzky vrátane hypotéky aj pôžičky na Žltom melóne s dostatočnou rezervou v prípade výpadku jeho príjmu.
 • Väčšia motivácia k finančnej disciplíne: Dlžník vie, že v prípade nesplácania pôžičky na Žltom melóne vykonáme kroky, ktoré budú viesť aj k zosplatneniu hypotekárneho úveru. V prípade nesplácania pôžičky na Žltom melóne by tak dlžník vedome riskoval to, že príde o svoj byt.

 • Koľko to zarába?

  Základná úroková sadzba pre investorov pre tento typ pôžičky je 7,9 % p.a. Investícia je realizovaná formou investície za pevnú úrokovú sadzbu.

  Využite našu akciu na investície do zabezpečených CashFree Hypo pôžičiek. Ponúkame Vám extra prémiu s ktorou môže Vaše zhodnotenie teraz dosiahnuť až 8,4 %.

  Prémia pre CashFree Hypo pôžičky:

  Ak investujete do jednej pôžičky viac ako 999 EUR, získate od nás prémiu 0,5 % zo sumy Vašej investície.


  Počet získaných prémií na investora nie je limitovaný. Prémia sa vzťahuje vždy na jednu investíciu. Sumy investícií pre účely výpočtu nároku na prémiu nie je možné kumulovať.

  Prémia sa vzťahuje na všetky investície, do ktorýchkoľvek CashFree Hypo pôžičiek realizovaných v čase tejto ponuky. Prémie sa investorom pripíšu na účet v deň čerpania pôžičky a môžu s nimi voľne disponovať.

  Ako investovať?

  Do pôžičiek môžete investovať individuálne (aktívne aukcie CashFree Hypo sú k dispozícii v Investičných príležitostiach v záložke CashFree) alebo si nastavte / upravte Váš autoinvest pre tieto typy investícií.

  Okrem bezkonkurenčného zhodnotenia sa o nič iné nemusíte starať. Jednoducho si určíte, koľko by ste chceli touto formou investovať a prípadne, na ktorých konkrétnych pôžičkách participovať. Bude Vás to stáť len 0,33% z inkasovanej mesačnej splátky (minimálne 0,01 EUR) ako poplatok za správu investície Žltým melónom.

  Ak ešte nemáte investičnú zmluvu pre investovanie na Žltom melóne, zaregistrujte sa TU .

  V prípade záujmu o získanie pôžičky CashFree Hypo kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2/544 100 84.