SPLÁCANIE PÔŽIČKY

Vašu pôžičku splácate mesačne, podľa splátkového kalendára, ktorý od nás dostanete pri poskytnutí pôžičky. Každý mesiac sa spláca rovnaká suma. Výnimku tvorí len posledný mesiac, kedy sa výška splátky prispôsobuje presnému dňu, kedy bola pôžička poskytnutá.

Môže sa stať, že omylom zabudnete splatiť mesačnú splátku - v tomto prípade Vás budeme kontaktovať a celú vec rýchlo vyriešime. Dávajte si na to pozor, predídete tak zbytočnému plateniu sankčných poplatkov.

Odporúčame Vám zriadiť si na Vašom bankovom účte trvalý príkaz, ktorý každý mesiac automaticky odošle sumu Vašej splátky.

Zlepšite si podmienky už teraz

Nezabúdajte, že poctivé a včasné splácanie Vám môže výrazne zlepšiť podmienky, ako aj výšku Vašej budúcej pôžičky.