SPLÁCANIE PÔŽIČKY

Vašu pôžičku splácate mesačne, podľa splátkového kalendára, ktorý od nás dostanete pri poskytnutí pôžičky. Každý mesiac sa spláca rovnaká suma. Výnimku tvorí len posledný mesiac, kedy sa výška splátky prispôsobuje presnému dňu, kedy bola pôžička poskytnutá.

Bankové údaje pre zaslanie splátok:

  • Číslo účtu na úhradu: SK6083300000002100661374
  • Variabilný symbol: nájdete ho v Zmluve o pôžičke alebo po prihlásení do Vášho účtu na Žltom melóne
  • Špecifický symbol: nie je potrebné uvádzať
  • Konštantný symbol: 0168
  • Môže sa stať, že zabudnete na Vašu mesačnú splátku - v tomto prípade Vás na omeškanie upozorníme emailovou a SMS správou. Pokiaľ u Vás nastane situácia kedy nebudete mať prostriedky na úhradu, dajte nám o tom vždy vedieť telefonicky alebo emailom a spolu sa pokúsime nájsť riešenie ako túto situáciu prekonať.

    Aby ste nezabudli

    Zriaďte si na Vašom bankovom účte trvalý príkaz, ktorý každý mesiac odošle sumu Vašej splátky automaticky.