SPRÁVA INVESTÍCIÍ

Sledujeme splatnosti jednotlivých pôžičiek, kontrolujeme, či sa inkasované prostriedky presne zhodujú s očakávanou splátkou pôžičky, úroku alebo poistenia. Zabezpečujeme, aby sa všetky tieto položky správne rozúčtovali a rozdelili medzi jednotlivých investorov. Investori tak automaticky každý mesiac dostanú časť splátky istiny svojej pôžičky, a tiež časť prislúchajúceho úroku.

Sledujte ako sa Vaše investície splácajú

Na svojom účte na Žltom melóne len pohodlne sledujete, ako sa Vaše investície splácajú. Následně se rozhodnete, či si ich chcete vybrať, alebo reinvestovať do nových pôžičiek, aby opätovne s nami zarábali.

Správa investícií zahŕňa i sledovanie splatnosti jednotlivých splátok pôžičiek. Žltý melón monitoruje každého dlžníka a identifikuje už prvé príznaky potenciálnych výpadkov splátok a následne problémovej pôžičky. Ak sa tak stane, automaticky zahájime viacformovú komunikáciu s dlžníkom a vykonáme všetky opatrenia s jediným cieľom – zabezpečiť opätovné splácanie Vašej pôžičky.

Viac v časti Vymáhanie nesplácaných pôžičiek.

Štruktúra splátok

Splátky sa určujú anuitne, tzn. dlžník každý mesiac spláca rovnakú sumu splátky. Výnimku tvorí len posledný mesiac, kedy sa výška splátky prispôsobuje presnému dňu, kedy bola pôžička poskytnutá. Rovnaká suma splátky ale neznamená rovnaký pomer rozloženia splátky. Tento pomer je pri každej splátke iný a mení sa časom maturity pôžičky. To znamená, že dlžník zo začiatku spláca vyšší podiel úrokov na splátke istiny a postupne sa tento pomer znižuje. Pre investora je to výhoda v tom prípade, ak by sa dlžník rozhodol svoju pôžičku predčasne splatiť.

Rozloženie anuitnej splátky