Štatistika fungovania Žltého melóna

Žltý melón úspešne pôsobí od roku 2012. Pozrite si aktuálne výsledky nášho fungovania.

Schválené a zrealizované pôžičky

Schválené a zrealizované pôžičky
Žiadne údaje

Vývoj schválených žiadostí a zrealizovaných pôžičiek na Žltom melóne.

Pôžičky podľa účelu

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ich využitia (podľa objemu).

Pôžičky podľa doby splatnosti

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa doby splatnosti (podľa objemu).

Pôžičky podľa ratingovej skupiny žiadateľa

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa ratingovej skupiny žiadateľa (podľa objemu).

Pôžičky podľa kraja žiadateľa - SR

Rozdelenie poskytnutých pôžičiek podľa kraju žiadateľa - SR.

Inkasovaná istina a úroky pre investorov

Inkasovaná istina a úroky pre investorov
Žiadne údaje

Vývoj inkasovaných splátok pre investorov rozdelené medzi istinu a úrok.

Vývoj portfólia podľa rokov

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkovo
Aktuálne*
Výnosnosť portfólia
Suma pôžičiek 2 806 443 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 50 365 468 € 28 175 876 €
Zazmluvnený úrok 568 088 € 526 578 € 536 408 € 491 408 € 650 849 € 1 237 058 € 1 987 035 € 7 644 281 € 3 794 664 €
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,27 % 8,92 %
Priemerná úroková sadzba (vážený priemer) bez CashFree pôžičiek 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,90 % 9,11 %
Splácané pôžičky**
Inkasovaná istina (mimo vymáhania) 2 428 166 € 2 906 821 € 2 814 405 € 4 483 026 € 4 910 107 € 7 531 254 € 5 088 150 € 35 123 510 € 16 824 674 €
Inkasovaný úrok a sankčné poplatky (mimo vymáhania) 473 072 € 482 414 € 472 770 € 449 656 € 560 795 € 735 679 € 582 806 € 4 661 993 € 1 401 474 €
Inkasované splátky (vrátane vymáhania) 3 158 306 € 3 520 247 € 3 406 365 € 4 994 088 € 5 547 408 € 8 281 814 € 5 673 514 € 40 977 939 € 18 253 006 €
Právne vymáhané pôžičky
Výška čistej istiny v čase zosplatnenia pôžičky*** 291 312 € 176 393 € 221 889 € 100 194 € 135 751 € 266 475 € 248 080 € 2 145 653 € 469 941 €
Vymožená suma 257 069 € 131 013 € 119 190 € 61 406 € 76 507 € 14 881 € 2 557 € 1 192 436 € 26 859 €
Vymožená pohľadávka z čistej istiny 88,24 % 74,27 % 53,72 % 61,29 % 56,36 % 5,58 % 1,03 % 55,57 % 5,72 %
Aktuálna čistá istina zosplatnených pôžičiek 34 244 € 45 380 € 102 699 € 38 788 € 59 244 € 251 593 € 245 523 € 953 217 € 443 082 €
Aktuálny default 1,22 % 1,45 % 3,30 % 0,83 % 0,97 % 2,40 % 2,20 % 1,89 % 1,57 %

* Hodnoty portfólia za posledných 24 mesiacov.
** Inkasované sumy neobsahujú inkasované užívateľské kredity.
*** Čistá istina predstavuje pôvodnú výšku investície zníženú o inkasované úhrady splátok.

Tabuľka obsahuje údaje o vývoji portfólia rozdeleného podľa rokov čerpania pôžičiek.

Aktuálna čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania na portfóliu posledných 24 mesiacov.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Celková čistá úroková sadzba investorov (p.a.)

Čistá úroková sadzba investorov od začiatku fungovania Žltého melóna podľa ratingovej skupiny žiadateľa, pri aktuálnom defaulte a úspešnosti vymáhania.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Čistá výnosnosť investorov (p.a.)

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 40 a menej ako 500 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Graf uvádza čistú úrokovú sadzbu všetkých investorov na Žltom melóne, ktorí majú viac ako 499 zrealizovaných investícií. Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu

Vývoj defaultov podľa rokov (Risk Vintages)

Graf zobrazuje vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, tzv. Risk Vintages. Na spodnej osi je uvedený počet mesiacov od čerpania pôžičiek. Na grafe sa dá jednoducho porovnať kvalita úverového portfólia a jeho trend medzi jednotlivými rokmi, kedy boli pôžičky poskytnuté.

Viac o tomto grafe a spôsobe jeho výpočtu sa dozviete tu.

Aktualizácia reportov: 01.05.2024