Partnerské pôžičky s garanciou

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou REDLEE ponúkame unikátny produkt investovania do pôžičiek významných svetových poskytovateľov úverov.

Investujete do pôžičiek, ktoré poskytli významní svetoví poskytovatelia úverov. Pri všetkých investíciách máte garanciu spätného odkupu istiny aj úroku. Pri tomto produkte neplatíte žiadne poplatky za správu investícií.

Viac info >>>

PREČO JE VÝHODNE DO TOHTO PRODUKTU INVESTOVAŤ

  Garancia spätného odkupu istiny aj úrokov

Pri všetkých pôžičkách máte v prípade problémov splácania, garanciu spätného odkupu istiny aj úroku. REDLEE spolupracuje len s významnými profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek, ktorí si zároveň vo všetkých pôžičkách nechávajú podiel a angažovanosť.

  Žiadne poplatky za správu investície

Na rozdiel od iných produktov, pri tomto produkte neplatíte žiadne poplatky za správu investície.

  Rýchlosť umiestňovania peňazí

Investujete do pôžičiek, ktoré už boli čerpané. Vaše peniaze preto nie sú blokované v ponukách, kedy sa čaká na podpis zmlúv dlžníkmi a ani nehrozí, že by zmluvy neboli podpísané.

  Vysoká doverzifikácia a dostupnosť peňazí

Keďže primárne ide o krátkodobé a nízke pôžičky, máte možnosť dosiahnuť vysokú diverzifikáciu Vašej investície a Vaše peniaze sú v pôžičkách blokované len krátko. Samozrejme aj tieto investície máte možnosť predať na Sekundárnom trhu.


Keďže ide o iný právny rámec pre realizáciu investície, je pri prvej investícii potrebné potvrdiť súhlas s investovaním do to toho typu pôžičiek. Investujete do pôžičiek, ktoré už boli žiadateľom poskytnuté a po právnej stránke nepožičiavate žiadateľom, ale profesionálnemu poskytovateľovi úverov s jediným účelom prefinancovať danú pôžičku. Okrem garancie poskytovateľa je Vaša investícia krytá i samotnou poskytnutou pôžičkou.

Viac informácií o tomto produkte nájdete na stránke Partnerské pôžičky

Krajina • Názov
Produkt

Úroková sadzba
Informácie o aukcii
Financovanie
aaa • akulaku-OID464825418521178113-75458474
7,90 % p.a.
104 € • 12 mesiacov
03.02.2023
81%
12d 23:36:56
aaa • akulaku-OID464825716870406146-75458478
7,90 % p.a.
76 € • 12 mesiacov
03.02.2023
89%
12d 23:36:59
aaa • akulaku-OID464825757144117250-75458479
7,90 % p.a.
90 € • 12 mesiacov
03.02.2023
90%
12d 23:36:59
aaa • akulaku-OID464826007556648962-75458482
7,90 % p.a.
67 € • 12 mesiacov
03.02.2023
82%
12d 23:37:01
aaa • akulaku-OID464826839215824898-75458487
7,90 % p.a.
82 € • 12 mesiacov
03.02.2023
73%
12d 23:37:04
aaa • akulaku-OID464827942347141123-75458492
7,90 % p.a.
75 € • 12 mesiacov
03.02.2023
80%
12d 23:37:08
aaa • akulaku-OID464827999431618562-75458493
7,90 % p.a.
110 € • 12 mesiacov
03.02.2023
65%
12d 23:37:09
aaa • akulaku-OID464814153069424642-75502247
7,90 % p.a.
90 € • 12 mesiacov
04.02.2023
55%
13d 11:48:14
aaa • akulaku-OID464814512823267330-75502250
7,90 % p.a.
92 € • 12 mesiacov
04.02.2023
48%
13d 11:48:16
aaa • akulaku-OID464815563072790530-75502254
7,90 % p.a.
114 € • 12 mesiacov
04.02.2023
39%
13d 11:48:20
aaa • akulaku-OID464815692655812610-75502255
7,90 % p.a.
69 € • 12 mesiacov
04.02.2023
82%
13d 11:48:20
aaa • akulaku-OID464816376029569025-75502260
7,90 % p.a.
60 € • 12 mesiacov
04.02.2023
75%
13d 11:48:24
aaa • akulaku-OID464817490191900673-75502261
7,90 % p.a.
102 € • 12 mesiacov
04.02.2023
44%
13d 11:48:25
aaa • akulaku-OID464817583737470977-75502263
7,90 % p.a.
29 € • 12 mesiacov
04.02.2023
86%
13d 11:48:26
aaa • akulaku-OID464817574476443650-75502262
7,90 % p.a.
83 € • 12 mesiacov
04.02.2023
54%
13d 11:48:26
aaa • akulaku-OID464819073805905922-75502269
7,90 % p.a.
76 € • 12 mesiacov
04.02.2023
46%
13d 11:48:32
aaa • akulaku-OID464820301906509825-75502273
7,90 % p.a.
79 € • 12 mesiacov
04.02.2023
44%
13d 11:48:33
aaa • akulaku-OID464813315311726593-75524935
7,90 % p.a.
123 € • 12 mesiacov
04.02.2023
91%
13d 18:05:29
Previous 1 Next