Partnerské pôžičky s garanciou

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou REDLEE ponúkame unikátny produkt investovania do pôžičiek významných svetových poskytovateľov úverov.

Investujete do pôžičiek, ktoré poskytli významní svetoví poskytovatelia úverov. Pri všetkých investíciách máte garanciu spätného odkupu istiny aj úroku. Pri tomto produkte neplatíte žiadne poplatky za správu investícií.

Viac info >>>

PREČO JE VÝHODNE DO TOHTO PRODUKTU INVESTOVAŤ

  Garancia spätného odkupu istiny aj úrokov

Pri všetkých pôžičkách máte v prípade problémov splácania, garanciu spätného odkupu istiny aj úroku. REDLEE spolupracuje len s významnými profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek, ktorí si zároveň vo všetkých pôžičkách nechávajú podiel a angažovanosť.

  Žiadne poplatky za správu investície

Na rozdiel od iných produktov, pri tomto produkte neplatíte žiadne poplatky za správu investície.

  Rýchlosť umiestňovania peňazí

Investujete do pôžičiek, ktoré už boli čerpané. Vaše peniaze preto nie sú blokované v ponukách, kedy sa čaká na podpis zmlúv dlžníkmi a ani nehrozí, že by zmluvy neboli podpísané.

  Vysoká doverzifikácia a dostupnosť peňazí

Keďže primárne ide o krátkodobé a nízke pôžičky, máte možnosť dosiahnuť vysokú diverzifikáciu Vašej investície a Vaše peniaze sú v pôžičkách blokované len krátko. Samozrejme aj tieto investície máte možnosť predať na Sekundárnom trhu.


Keďže ide o iný právny rámec pre realizáciu investície, je pri prvej investícii potrebné potvrdiť súhlas s investovaním do to toho typu pôžičiek. Investujete do pôžičiek, ktoré už boli žiadateľom poskytnuté a po právnej stránke nepožičiavate žiadateľom, ale profesionálnemu poskytovateľovi úverov s jediným účelom prefinancovať danú pôžičku. Okrem garancie poskytovateľa je Vaša investícia krytá i samotnou poskytnutou pôžičkou.

Viac informácií o tomto produkte nájdete na stránke Partnerské pôžičky

Krajina • Názov
Produkt

Úroková sadzba
Informácie o aukcii
Financovanie
aaa • akulaku-OID207361889-18001274
7,90 % p.a.
76 € • 9 mesiacov
09.04.2021
98%
12d 08:33:28
aaa • akulaku-OID207010345-18047341
7,90 % p.a.
107 € • 6 mesiacov
10.04.2021
89%
12d 21:21:10
aaa • akulaku-OID207010742-18047343
7,90 % p.a.
78 € • 12 mesiacov
10.04.2021
88%
12d 21:21:11
aaa • akulaku-OID207010605-18047342
7,90 % p.a.
68 € • 9 mesiacov
10.04.2021
98%
12d 21:21:11
aaa • akulaku-OID207010753-18047344
7,90 % p.a.
98 € • 6 mesiacov
10.04.2021
75%
12d 21:21:12
aaa • akulaku-OID207010961-18047347
7,90 % p.a.
85 € • 9 mesiacov
10.04.2021
78%
12d 21:21:14
aaa • akulaku-OID207602010-18083472
7,90 % p.a.
55 € • 6 mesiacov
10.04.2021
72%
13d 07:23:22
aaa • akulaku-OID207602031-18083472
7,90 % p.a.
36 € • 9 mesiacov
10.04.2021
91%
13d 07:23:22
aaa • akulaku-OID207601897-18083471
7,90 % p.a.
55 € • 6 mesiacov
10.04.2021
83%
13d 07:23:22
aaa • akulaku-OID207602185-18083473
7,90 % p.a.
78 € • 12 mesiacov
10.04.2021
93%
13d 07:23:23
aaa • akulaku-OID207602362-18083475
7,90 % p.a.
83 € • 9 mesiacov
10.04.2021
38%
13d 07:23:24
aaa • akulaku-OID207602785-18083476
7,90 % p.a.
39 € • 9 mesiacov
10.04.2021
82%
13d 07:23:25
aaa • akulaku-OID207602848-18083477
7,90 % p.a.
90 € • 9 mesiacov
10.04.2021
35%
13d 07:23:24
aaa • akulaku-OID207602977-18083477
7,90 % p.a.
73 € • 9 mesiacov
10.04.2021
43%
13d 07:23:25
aaa • akulaku-OID207603430-18083479
7,90 % p.a.
114 € • 6 mesiacov
10.04.2021
33%
13d 07:23:26
aaa • akulaku-OID207603495-18083480
7,90 % p.a.
78 € • 6 mesiacov
10.04.2021
48%
13d 07:23:26
aaa • akulaku-OID207603403-18083479
7,90 % p.a.
41 € • 9 mesiacov
10.04.2021
78%
13d 07:23:26
aaa • akulaku-OID207603200-18083478
7,90 % p.a.
43 € • 9 mesiacov
10.04.2021
74%
13d 07:23:26
aaa • akulaku-OID207603605-18083481
7,90 % p.a.
76 € • 6 mesiacov
10.04.2021
26%
13d 07:23:27
aaa • akulaku-OID207603498-18083480
7,90 % p.a.
64 € • 6 mesiacov
10.04.2021
67%
13d 07:23:27
Previous 1 2 Next